Deze pagina geeft een kleine toelichting bij het keurmerk in Wikiwijs.

- De vakredacties PO gaan vanaf maart 2012 een groot aantal leermiddelen beoordelen.

- De eisen die we bevragen zijn op 3 pijlers:

  • Is het leren mogelijk effectief?
  • Is het technisch in orde?
  • Is het goed en aantrekkelijk weergegeven?

Meer informatie komt later en is eventueel op te vragen via vakredactiepo@gmail.com