lees en begrijp 1   snellezen   lees en begrijp 2   lees en begrijp 3
             
     
lees en begrijp 4   lees en begrijp 5   lees en begrijp 6   lees en begrijp 7
             
     
lees en begrijp 8   lees en begrijp 9   lees en begrijp 10   lees en begrijp 11
             
     
zinskeuze 1   zinskeuze 2   zinskeuze 3    leesvolgorde 1
             
         
leesvolgorde 2   leesvolgorde 3    Zoek het plaatje bij de zin 1    Zoek het plaatje bij de zin 2
             
         
Zoek het plaatje bij de zin 3    2 lettergrepen   je/pje/tje woorden   aai-ooi-oei 
             
         
goed of fout