Filmpjes:          
 
uil geit pauw duif ei  
           
Oefeningen:          
     
na letter g   tijdmachine 3   na letter ui   na letter ui
             
     
tijdmachine 4   wie doet wat?   na letter au   lees snel 3
             
     
lees/klik 1   lees/klik 2   lees begrijp 3   schrijfletters
             
     
lees 1   lees 1b   lees 2   lees 2b
             
     
lees 3   lees 3b   lees 4   lees 4b
             
       
lees 5   lees 5b       leesoefening 
             
     
Memory 1   Memory 2   Memory 3   Memory 4 
             
       
Memory 5   Memory 6   Memory 7