Veel begrijpend lezen      

 

 
begrijpend lezen   meer begrijpend lezen spelling alfabet
         
 
letters   veilig leren lezen
(woordjes)
veilig leren lezen (zinnen) auditieve synthese
         
 
hoofdletters   welke letter is weg? welk woord hoor je? schrijf het woord
         
 
lezen   woordenschat taalspelletjes typvaardigheid
         
 
meervoud   verkleinwoorden taalbeschouwing invul oefeningen
         
 
zinsbouw   woorden herkennen maak het woord af rijmen
         
 
diversen groep 3   diversen groep 4 diversen groep 5 Brikki
         
 
taal oefenen groep 3   taal oefenen groep 4 taal oefenen  groep 5 lettergrepen
         
     
Sinterklaas   AVI oefenen