Sterke werkwoorden   Sterke werkwoorden   -te of -ten achter de stam   -de of -den achter de stam
             
     
Door elkaar   Door elkaar   Door elkaar   Oefenen maar
             
     
Verder oefenen   Veel oefening   Verleden tijd   Meer verleden tijd
             
     
invul door elkaar