Uitleg én oefenen:

     
Gebiedende wijs   Sterke werkwoorden   Werkwoordspelling   Tegenwoordige tijd
             
     
Verleden tijd   Voltooid bijvoeglijk naamwoord   Voltooid deelwoord   Werkwoord en stam
             
           
Tegenwoordige tijd +            
             
Meer oefeningen:            
     
Werkwoorden oefenen   Tegenwoordige tijd   Verleden tijd   Voltooid deelwoord
             
         
Heel veel oefenen   Tegenwoordige tijd oefenen