Uitleg en oefenen

         
Delen van een zin   Zinsontleding extra        
             
Meer oefenen:            
     
Zinsdelen benoemen   Zinnen, zinsdelen   Zinnen ontleden   Zinnen wijzigen
             
     
Benoem het zinsdeel   Zinsdelen benoemen   Oefening   Oefening
             
         
Oefenen   Veel oefenen