oefening 1   Onderwerp en persoonsvorm   wwgez-lijdvw-onderw   wwgez-lijdvw-onderw
             
     
Gezegde en onderwerp   Onderwerp en gezegde   Onderwerp, pv en gezegde   Werkwoorden, onderwerp en gezegde
             
     
Zinsdelen benoemen   Zinsdelen benoemen   wwgez-lijdvw-meewvw- onderw   wwgez-lijdvw-meewvw- onderw
             
     
wwgez-lijdvw-meewvw- onderw   Onderwerp en persoonsvorm