Zinsdelen   Persoonsvorm   Onderwerp   Gezegde
             
     
Lijdend
voorwerp
  Meewerkend
voorwerp
  Bepalingen   Door elkaar
             
           
Kies maar!