Beter scoren? Laat je overhoren!

Wil jij beter scoren voor toetsen? Laat je dan overhoren!

Uit Amerikaans onderzoek is gebleken dat overhoringen en oefentoetsen zijn niet alleen goed om kennis te testen. Ze vormen ook een krachtige manier om het geheugen te versterken.

Studenten kregen 25 minuten de tijd om een artikel te bestuderen over de leefgewoontes van de toekan. Daarna werd de groep studenten in drieën gesplitst: één groep die getest werd op haar kennis van de exotische vogel, één groep die extra tijd kreeg om te studeren, en één groep die meteen naar huis mocht.

De volgende dag werden alle studenten overhoord over de toekan. De studenten die de dag ervoor getest waren, deden het stukken beter dan degenen die naar huis waren gegaan of juist langer hadden mogen doorstuderen. Ook vragen die de dag ervoor niet gesteld waren, beantwoordden zij beter. Alleen het ophalen van informatie uit het geheugen zorgt er dus voor dat ook andere gerelateerde kennis uit het brein een 'boost' krijgt, zodat de stof beter wordt herinnerd.

Jezelf laten overhoren is dus erg belangrijk in de aanloop naar een toets!

Barokmuziek helpt bij leerwerk..

Over het algemeen wordt ervan uit gegaan dat je het beste kunt leren als je zowel ontspannen als helder bent.
Daarmee vertellen we jullie waarschijnlijk helemaal niks nieuws.

Veel leerlingen werken graag aan hun huiswerk met op de achtergrond muziek aan.
Maar niet alle muziek is daarvoor even geschikt!

Als je luistert naar een populaire radiozender of bijvoorbeeld MTV op de achtergrond aan hebt staan, dan werkt dat niet ontspannend.
Dat komt omdat de muziek die daar gedraaid wordt vaak een hele snelle beat heeft. Dat maakt je lichaam onrustig.

Wat wel werkt is Barokmuziek uit de tijd van Mozart, Bach, Vivaldi en andere grote componisten, die leefden van ongeveer 1600-1750. Deze muziek stimuleert de toestand van ontspanning en helderheid.
Dat komt door het aantal beats per minuut. Die beats liggen in het tempo van langzame barokmuziek tussen de 55 en 70 beats per minuut. En dat komt ongeveer overeen met je hartslag als je in rust bent.

Voorbeelden van langzame Barokmuziek die kunnen helpen om je ontspannen en helder te voelen zijn:

- Händel: Water Music
- Händel: Largo
- Pachelbel: Canon in D
- Vivaldi: Vier jaargetijden, Winter
- Vivaldi: Harpconcert
- Bach: Air suite 3

Kijk maar eens of je ze kunt vinden via bv Spotify.
Niet iedereen houdt natuurlijk van klassieke muziek, maar als het helpt om te ontspannen en beter te leren, vind je het misschien de moeite waard om het eens een paar keer te proberen. Staat het je toch niet aan? Dan stop je er gewoon mee!

Mindmap maken

Mindmappen is een methode om gedachten, informatie of kennis visueel te maken. Hierdoor zie je de structuur van bijvoorbeeld de leerstof makkelijker en daardoor onthoud je het beter. Je kunt een mindmap maken voordat je gaat leren, bijvoorbeeld om bij jezelf na te gaan hoeveel je al van het onderwerp weet. Je kunt een mindmap maken om door de leerstof heen te gaan, maar ook om jezelf te overhoren. Mindmaps worden soms ook aangeduid met conceptmaps of wordwebs. Zowel een mindmap als een concept map is een visueel schema om structuur weer te geven. Het belangrijkste verschil is dat een mindmap een enkel concept behandelt waardoor deze ook een boomstructuur kan hebben, een conceptmap of een wordweb heeft altijd een netwerkstructuur.

Het maken van mindmaps helpt ook om op nieuwe ideeën te komen. Je kunt het bijvoorbeeld gebruiken als een goed gereedschap voor het kiezen van een onderwerp voor een opstel. Kijk eens wat je werkelijk van het onderwerp weet en waar je een goed verhaal over kunt schrijven. Kun je dan toch niet beter dat andere onderwerp nemen dat misschien wat saaier lijkt, maar waar je veel meer van blijkt te weten en dus een beter verhaal over kunt schrijven.

Ook voor het bepalen van een onderzoeksonderwerp kun je de mindmap gebruiken. Wat weet je al over het onderwerp? Wat wil je onderzoeken? Hoe kun je het onderzoeken?

Een leerling kan ook baat hebben bij het maken van een mindmap, als hij opzoek is naar zijn interesses. Wat vind ik leuk? Waarom? Wanneer ga ik dit doen? Wat zijn mijn toekomstplannen? Hoe kan ik die bereiken? Het is handig om hiernaar te kijken, als de leerling bijvoorbeeld minder gemotiveerd is. Interesses en doelen helpen de leerling meer motivatie te krijgen, waardoor zijn inzet ook beter wordt voor school.

Leerlingen die visueel ingesteld zijn kunnen hier veel baat bij hebben. Leerlingen die visueel ingesteld zijn, maar ook leerlingen met dyslexie kunnen hier veel baat bij hebben.

Op het internet kun je Free Mind downloaden, een kosteloos mindmapprogramma. Een alternatief is het programma Cmap Tools van het IHMC (Institute for Human and Machine Cognition), een aanrader voor het maken van concept maps.

Video over het maken van een mindmap:

Hoe maak je een mindmap?

Organiseren

Organiseren is een studievaardigheid, een onderdeel van het deelgebied Competentie van het SMW-Model. Organiseren is een vaardigheid die leerlingen moeten leren. Als leerlingen naar het voortgezet onderwijs gaan moeten zij veel meer organiseren dan zij gewend zijn. De agendavoering en het plannen, maar ook de aanpak van leerwerk krijgt steeds meer aandacht.

Bij organisatie gaat het om de organisatie van schoolspullen, werkplek en taken. Hoe georganiseerde de leerling werkt, hoe beter de de leerling het overzicht kan houden en hoe efficiënter de leerling kan werken.

In de opdracht moeten leerlingen gaan nadenken over hoe zij hun schoolspullen, taken en werkplek gaan organiseren. Door hier mee bezig te zijn, raken leerlingen zich meer bewust van het voordeel van organiseren. Zij gaan organiseren door zich voor te bereiden, een plan te maken en het plan uit te voeren. Als begeleider is het belangrijk om dit proces te blijven volgen.

Organiseren – aanpak

Leren! Wat? Hoe?

Geschreven door Patricia Hendrikx

Leren klinkt zo logisch! Ik ga leren voor Nederlands, Geschiedenis en Wiskunde. Ik lees het (even) door en dan ken ik het…toch?! Weet je het zeker? Mooi niet! Als je iets vluchtig doorneemt is de kans ook groot dat de leerstof weer vluchtig je geheugen verlaat.

Het is een idee om eerst eens goed naar de vakken te kijken. Wat moet je nu precies leren? Voor elk vak moet je iets anders kennen, dus best wel logisch dat je dan anders moet leren. Hieronder kun je een bestand openen. In het bestand staat een overzicht van vakken, die je in de eerste klas krijgt. Bij elk vak staat globaal aangegeven wat je moet kennen en kunnen. Daarnaast staat op de tweede pagina aangegeven hoe je het kunt aanpakken, dus wat je moet doen.

Hulp bij leerwerk

Vaak wordt gezegd dat je leerwerk moet samenvatten, maar hoe moet je dat eigenlijk doen? Er zijn meerdere manieren om de leerstof samen te vatten. De ene methode zal je beter liggen, dan de andere methode. Neem eens een kijkje in het volgende bestand. Je krijgt per vak aangegeven hoe je het beste kunt samenvatten.

Hoe maak ik een samenvatting

Vooral veel oefenen, dan kom je zelf achter welke methode het beste bij jou past. Succes!


Samenvatten

Waarom een samenvatting maken?

Er zijn verschillende manieren om actief bezig te zijn met de leerstof. Het maken van huiswerk is een begin.

 De leerstof is al eens doorgenomen; de stof is gelezen en opdrachten zijn gemaakt. We zullen nu kijken naar het samenvatten van teksten, dat wil zeggen het samenvatten van een tekst in een leerboek en het samenvatten van een artikel.

Allereerst gaan we kijken naar het samenvatten van een tekst in een leerboek. In de meeste schoolboeken wordt aan het eind van het hoofdstuk al een beknopte samenvatting gegeven. Je hebt misschien de neiging om deze samenvatting over te nemen, maar dan heb je nog niet de kern uit de tekst geleerd. Het gaat niet om de samenvatting zelf maar het samenvatten op zich.

Wat is een samenvatting?

 • een verkorte weergave van de leerstof

 • in eigen woorden opgeschreven

 • brengt structuur aan in de leerstof door onderscheid te maken tussen hoofd- en bijzaken

 • een hulpmiddel om kennis goed op te slaan in het geheugen

 • helpt je de leerstof actief te beheersen, dat wil zeggen de leerstof te begrijpen en toe te passen in andere situaties.

Hoe maak je een samenvatting van de leerstof?

Voorbereiding op het schrijven van een samenvatting

 • Verken de tekst.

 • Lees de kopjes en zet ze in een overzicht (maak er bijvoorbeeld een rijtje van).

 • Bekijk hoeveel alinea's er zijn.

 • Elke alinea begint of eindigt vaak met een belangrijke zin. Ga op zoek naar deze zinnen.

 • Zoek belangrijke woorden die je niet begrijpt op.

 • Noteer vetgedrukte woorden op een apart vel.

 • Lees de samenvatting achterin het hoofdstuk door.

 • Maak een samenvatting van de leerstof.

 • Maak een samenvatting van je eigen geschreven samenvatting.

Om het samenvatten te oefenen kun je de volgende opdracht maken. Je maakt van een best moeilijke tekst een samenvatting aan de hand van een stappenplan. Bij het nakijken van de samenvatting is het het allerbelangrijkst om te letten op de structuur. De inhoud is in de eerste poging minder belangrijk. Structuur wil zeggen dat je de titel, paragrafen en tussenkopjes markeert en later in de samenvatting zet. Daarnaast maak je een overzicht van moeilijke en vetgedrukte woorden. Vervolgens ga je proberen om je eigen kennis (wat je al weet) in de samenvatting te zetten, voorbeelden te geven, verbanden tussen stukjes tekst of woorden te leggen. Het is niet erg als je letterlijk zinnen overschrijft uit de tekst. Je bent dan eigenlijk nog op zoek naar de kern. Je kan dan het beste in de samenvatting de kern proberen te markeren en opnieuw een samenvatting te schrijven van je eigen samenvatting. Probeer telkens na te denken over 'wat is het onderwerp?' of 'wat weet je zelf al over het onderwerp? 

De opdracht: samenvatten leerstof 

 Hoe maak je een samenvatting van een artikel?

Om een tekst goed te begrijpen, om de gedachtegang van de auteur goed te volgen, is het belangrijk om de hoofdgedachten uit een tekst te herkennen en deze met elkaar in verband te kunnen brengen.

 

Lees verder »