dagen van de week: dias

días de la semana: dias

enfermedades: ziektes enfermedades

gebiedende wijs formeel - informeel

  1. bevestigend: recetas
  2. ontkennend:  
  3. gemengd: pastillas - vidasana

gerundio: overzicht oefeningen

getallen: los números

iets aan het doen zijn: estar + gerundio

imperativo formal - informal

  1. afirmativo: recetas
  2. negativo:
  3. mezclado: afirmativo/negativo:  pastillas1 - vidasana

los números: getallen

tiendas:

vocabulaire  alle onderwerpen,  met plaatjes

winkels

ziektes: enfermedades