Met behulp van het programma Dialang kun je je eigen taalniveau testen voor de verschillende vaardigheiden.Dialang

Dialang is een diagnostische taalvaardigheidstoets voor 14 verschillende Europese talen. Dialang is ontwikkeld op basis van het Common European Framework of Reference (CEFR), in het Nederlands heet dat het ERK (Europees Referentiekader).

In het Europees Referentiekader gaat men uit van 6 taalniveaus: A1, A2, B1, B2, C1 en C2. Als je een taal op C2-niveau beheerst, dan is dat vergelijkbaar met het niveau van je moedertaal.

Het programma bevat toetsen voor lezen, schrijven, luisteren, grammatica en woordenschat. 

Studenten meten met Dialang niet alleen hun taalvaardigheid, maar krijgen ook inzicht in de zwakke punten van hun taalbeheersing. Bovendien geeft het programma uitgebreide feedback en advies.

Via deze link kun je Dialang downloaden.