Hieronder staan veiligheidsregels die op een middelbare school gebruikt kunnen worden bij het chemiepracticum.

A. Algemene voorschriften

 1. ALTIJD een (witte) laboratoriumjas gebruiken ter bescherming van je kleren.
 2. ALTIJD je tas onder je practicumtafel zetten, zodat niemand er over kan struikelen.
 3. ALTIJD rustig werken. Bij rumoer is er een grotere kans op ongelukken.
 4. ALTIJD de voorschriften van een proef geheel doorlezen èn begrijpen voordat je begint.
 5. ALTIJD weinig stof (chemicaliën, reagentia) gebruiken, anders kan de proef eerder mislukken.Bij vaste stoffen: een spatelpuntje; bij vloeistoffen: maximaal 1/4 deel van de reageerbuis.
 6. ALTIJD bij het schenken uit een fles:
  a. de stof van de fles omgekeerd op tafel leggen (anders komen chemicaliën op tafel);
  b. het etiket van de fles naar boven keren (anders kan het beschadigd worden);
  c. de laatste druppel aan de rand van de reageerbuis aftikken;
  d. de stop direct weer op de fles doen (anders kunnen de stoppen verwisseld worden).
 7. ALTIJD alle gebruikte materialen en chemicaliën op de juiste plaats terugzetten.
 8. NOOIT een teveel van een stof terug doen in de voorraadfles (kans op verontreiniging).
 9. NOOIT stoffen in een reageerbuis mengen door te schudden met de duim op de buis, maar door omzwenken (kwispelen) of door overgieten in een andere schone reageerbuis.
 10. NOOIT bij het ruiken je neus direct vlak boven een bekerglas of reageerbuis houden. Wuif de geur met je hand naar je neus toe.
 11. NOOIT chemicaliën proeven.
 12. ALTIJD als er chemicaliën in je oog komen direct de oogdouche gebruiken en langdurig spoelen.
 13. ALTIJD als er chemicaliën op je huid komen direct afspoelen met water.
 14. ALTIJD na afloop van het practicum je handen wassen met zeep.

B. Voorschriften bij het verwarmen

 1. ALTIJD onthouden dat bij het verwarmen de kans op ongelukken het grootst is.
 2. ALTIJD bij het gebruik van een brander een veiligheidsbril dragen. Dit is VERPLICHT!
 3. ALTIJD lang haar opbinden of iets dergelijks.
 4. ALTIJD de vlam geel-oranje maken als je de brander (even) NIET gebruikt.
 5. NOOIT de geel-oranje vlam gebruiken om iets te verwarmen. Hiervoor gebruik je de kleurloze vlam.
 6. NOOIT anderen van hun werk afleiden en laat anderen jou ook niet afleiden als je iets verwarmt.
 7. NOOIT beschadigd glaswerk verhitten.
 8. NOOIT de opening van een buis op anderen richten.
 9. NOOIT de buis met vloeistof stilhouden in de vlam, maar ‘kwispelen’.
 10. ALTIJD verwarmen op armlengte.
 11. ALTIJD bij verbranding aan een heet voorwerp direct lange tijd afkoelen met rustig stromend water.
 12. Als kleding of haar vlam vat, dan direct onder de douche.