Op deze pagina vind je informatie die iets te maken heeft met veiligheid in de chemie.
Als je nieuwe gegevens hebt, stuur ze dan op middels een formulier via de link 'contact'.

LINKS M.B.T. VEILIGHEID
Regels voor het practicum
Veilig practicum
Arbo
Explosieveiligheid
EUROPEAN CHEMICALS BUREAU
CAS, Chemical Abstracts Service Homepage
IPCS INCHEM
ATSDR – Toxicological Profile Information Sheet
TOXNET
The Carcinogenic Potency Project (CPDB)
Environmental Protection Agency
EXTOXNET – The EXtension TOXicology NETwork
International Program on Chemical Safety/International Chemical Safety Cards
Vuurwerk
Brandbaarheid van textiel
Giftigheid van natriumfluoride