De eindtermen die niet op het CE worden nagevraagd, mogen wel in het schoolexamen aan de orde te komen. Bekijk goed het PTA, of vraag informatie bij je docent(e).

Meer informatie:
www.examenblad.nl
www.cfi.nl
www.citogroep.nl
www.eindexamen.nl
www.examenoverzicht.nl

Klik hier voor onderwerpen voor het profielwerkstuk.