Filmpjes Taallokaal maken studie eenvoudiger

Filmpjes, Studeren, Voortgang vernieuwde vaklokaal, YouTube Geen Reacties »

Op YouTube kunnen leerlingen, docenten en andere geïnteresseerden via het kanaal 'Taallokaal ROC TOP' vanaf vandaag bijzondere taalinstructiefilmpjes bekijken van de Amsterdamse mbo ROC TOP.

Behoefte studenten
Docenten Nederlands van de afdeling Zorg hebben in samenwerking met Frames Media een eerste reeks afwisselende instructiefilms via YouTube openbaar gemaakt. In de films komen vooral onderwerpen aan bod waar mbo-studenten niveau 3 en 4 behoefte aan hebben: SMART-doelen formuleren, ontwikkelingsplannen schrijven, efficiënt lezen, werkwoordspelling met oefenzinnen en tekststructuren herkennen.
 
Studie eenvoudiger
Waarom zijn dit bijzondere filmpjes? De filmmakers/docenten: 'Er zijn op dit moment diverse docenten op YouTube te vinden die dit soort filmpjes maken, maar de meeste vonden we te lang en te ingewikkeld. Ook misten we bepaalde onderwerpen, waardoor we het idee kregen zelf filmpjes te maken. Onze leerlingen zijn er blij mee, omdat ze kort en eenduidig zijn, maar vooral omdat ze bij praktijkvakken op school dagelijks met dit soort onderwerpen worstelen en aangeven dat deze filmpjes hun studie eenvoudiger maken.'
 
Toegankelijker taalonderwijs
Verschillende vakdocenten van ROC TOP gebruiken Taallokaal al in hun lessen en de filmmakers hopen dat meerdere roc's en ook middelbare scholen de filmpjes zullen gebruiken, zodat taalonderwijs nog toegankelijk wordt voor leerlingen. Later dit jaar volgen er meer films met nieuwe thema's.

Nieuw: Prezi’s!

Nieuw onderwijs, Prezi, Voortgang vernieuwde vaklokaal Geen Reacties »

Voor mijn mbo-leerlingen niveau 3 en 4 heb ik een Prezi-presentatie gemaakt die de werkwoordspelling uitlegt. Bekijk hier! Je vindt het Prezi-menu ook op de startpagina van dit vaklokaal.

Nieuwe Prezi's voeg ik natuurlijk toe, maar laat het me vooral weten als je een favoriet hebt van goede kwaliteit: dan plaats ik hem in het vaklokaal!

Nationale Wetenschapsagenda

Nieuw onderwijs, Taal en wetenschap Geen Reacties »

De Nationale Wetenschapsagenda is een verbindende agenda voor wetenschappelijk onderzoek in Nederland.

Nu is er ook de Nationale Wetenschapsagenda voor Scholieren: die daagt scholieren uit hun stem te laten horen. Zij worden opgeroepen om na te denken over wat zij belangrijk vinden. Wat verwachten zij van de wetenschap? Wat zien zij als belangrijke thema’s, en waarom? Scholieren van nu zijn de wetenschappers van de toekomst.

Met een gratis beschikbare serie van drie lessen maken vmbo-, havo- en vwo-leerlingen kennis met actuele wetenschap en het formuleren van wetenschappelijke onderzoeksvragen. Samen met hun docent kunnen ze vragen voor de Nationale Wetenschapsagenda voor Scholieren bedenken, bespreken en insturen.

Meer informatie over het lesmateriaal is hier te vinden!

Literatuur in animatiefilms!

Literatuur, Nieuw onderwijs Geen Reacties »

Dames en heren, jongens en meiskes: bij dezen wil ik jullie wijzen op De Alphaman! Hij vertaalt oudere literaire werken in korte animatiefilms. Hier alvast een linkje naar ons bekende Van den vos Reynaerde. Verder zijn er films te vinden van werken als Kaas, De aanslag en nog veel meer. Bekijk de rest zelf op het YouTube-kanaal!

Euthanasie? Doodnormaal!

Nieuw onderwijs Geen Reacties »

Euthanasie komt regelmatig in het nieuws. Dat is niet zo vreemd: Nederland heeft een unieke euthanasiewet en het onderwerp leeft in de Nederlandse samenleving. Euthanasie is en blijft een persoonlijke keuze. De discussie gaat meestal over de uitvoering van de wet. Wanneer kan het wel en wanneer niet?

Niet iedereen in Nederland weet wat euthanasie precies is. Zeker voor de meeste jongeren is euthanasie geen dagelijks gespreksonderwerp. Praten over de dood schrikt jongeren af. Vaak denken zij pas over de dood na als zijzelf of mensen
in hun omgeving ziek worden. De website www.euthanasiedoodnormaal.nl is speciaal ontwikkeld om jongeren te informeren over euthanasie en het gesprek hierover op gang brengen.

Euthanasie kun je vanuit diverse invalshoeken bespreken: (medisch-)ethisch, maatschappelijk, cultureel, religieus en vanuit persoonlijk perspectief. Het gaat over leven en dood en over waarden en normen. De
digitale lesmodule www.euthanasiedoodnormaal.nl helpt hierbij.

Nieuwe lesmethode: PLOT26

Nieuw onderwijs 1 Reactie »

PLOT26 is een nieuwe, 100% digitale en interactieve lesmethode Nederlands die opleidt van 1F naar 4F. In de vier verhalen, die de ankerpunten vormen van PLOT26, ervaren leerlingen in levensechte situaties het nut en de noodzaak van goede beheersing van taalvaardigheden. De verhalen worden afgewisseld met cursussen Lezen, Schrijven en Fictie en Spreken, waarin leerlingen bewust verdiepen in deze vaardigheden. Dit gaat altijd in samenhang én met onderwerpen die leerlingen zelf hebben uitgekozen. Een aanrader!

Naar de PLOT26-website…

Lesmodule orgaandonatie

Nieuw onderwijs Geen Reacties »

Sluit lesmodule orgaandonatie aan op de verplichte lesstof Nederlands?

Dat is wat veel Nederlands docenten zich afvragen bij het onderwerp orgaandonatie. Zij denken al snel aan hun collega van biologie. Docent Nederlands Mary van Meurs geeft les met DonorWise en is het oneens met deze aanname: “Met DonorWise hebben we in één klap een actueel onderwerp en goede praktijklessen Nederlands. Voortaan gooien we alle oubollige onderwerpen over boord.”

Met de digitale lesmodule DonorWise.nl oefenen leerlingen spreek-, schrijf en luistervaardigheden aan de hand van een actueel thema. Ook leren zij argumenteren. Iedereen heeft namelijk een andere kijk op orgaandonatie dus daar kun je uitgebreid over discussiëren. En dat sluit mooi aan op de lesstof over bijvoorbeeld schrijf- en spreekvaardigheid. Bovendien helpt DonorWise leerlingen bij het nemen van een beslissing over orgaandonatie. Een beslissing die zij op hun achttiende allemaal moeten maken.

Van 12 t/m 19 oktober 2014 is het Donorweek. In heel Nederland wordt er dan aandacht besteed aan het thema orgaandonatie en transplantatie. Een goede aanleiding om examenvaardigheden te oefenen aan de hand van de actualiteit. Benieuwd naar de lesmodule DonorWise? Bekijk de demo.
 

VELO-campagne Taal maakt gezonder

Taalnieuws Geen Reacties »

 

Op donderdag 11 september gaat de campagne ‘Taal maakt gezonder' van start. De campagne richt zich op eerstelijnszorgverleners zodat zij laaggeletterden kunnen helpen aan advies, coaching en scholing. Doel van de campagne is om 65.000 eerstelijnszorgverleners te attenderen op laaggeletterdheid en hen middelen te verschaffen om patiënten en cliënten door te verwijzen.

Uit recent onderzoek blijkt dat eerstelijnszorgverleners laaggeletterden in hun zorgpraktijk graag willen helpen, maar niet weten hoe dat moet. De campagne Taal maakt gezonder voorziet in deze behoefte. De campagne is een initiatief van Verenigde Eerste Lijns Organisaties (VELO) en Stichting Lezen & Schrijven. V&VN-voorzitter Henk Bakker is voorzitter van VELO. De campagne begint tijdens het afscheidssymposium van Steven van Eijck als voorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Prinses Laurentien der Nederlanden houdt een toespraak. Ook minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) zijn bij de bijeenkomst aanwezig.

Herkennen belangrijk
In Nederland zijn 1,3 miljoen laaggeletterden. Zij kunnen niet goed lezen en schrijven. Het gaat om 1 op de 9 mensen tussen 16 en 65 jaar, zelfs om 1 op de 5 mensen tussen 55 en 65 jaar. Zij begrijpen informatie vaak niet goed. Laaggeletterde mensen gaan vaker naar de huisarts en weten minder over ziekte, gezondheid en gezond leven. Zij hebben ook meer moeite met therapietrouw en zelfzorg. Het is voor zorgverleners belangrijk om laaggeletterdheid te herkennen en bespreekbaar te maken. Zorgverleners worden ondersteund om laaggeletterden op eenvoudige wijze door te verwijzen naar scholing in de buurt. Er is ook een telefoonnummer voor gratis advies en coaching.

Aan VELO nemen deel: V&VN, Actiz, de Fysiotherapeut, KNMO, KNMT, KNOV, LHV en LVE.

Meer informatie over de campagne www.taalmaaktgezonder.nl

Lees meer in Dossier Eerstelijnszorg

Normale mensen

Absurdisme, Taalnieuws Geen Reacties »

Neem eens een kijkje op de absurdistische website voor normale mensen!

‘Op stap met Louis Couperus’

Over schrijvers... Geen Reacties »

De binnenstad van Den Haag is in het weekend van 7, 8 en 9 juni 2013 het toneel van de wereld van schrijver Louis Couperus.

Interessant voor de liefhebbers van één van onze grootste auteurs, boeiend voor iedereen die meer te weten wil komen over leven en werk van Nederlands grootste Hagenaar. Met voorstellingen, een expositie, een presentatie, film en vele andere activiteiten nemen wij u mee naar de wereld van Louis Couperus (1863-1923) en laten we het fin de siècle herleven!

Meer info…