Filmpjes Taallokaal maken studie eenvoudiger

Filmpjes, Studeren, Voortgang vernieuwde vaklokaal, YouTube Geen Reacties »

Op YouTube kunnen leerlingen, docenten en andere geïnteresseerden via het kanaal 'Taallokaal ROC TOP' vanaf vandaag bijzondere taalinstructiefilmpjes bekijken van de Amsterdamse mbo ROC TOP.

Behoefte studenten
Docenten Nederlands van de afdeling Zorg hebben in samenwerking met Frames Media een eerste reeks afwisselende instructiefilms via YouTube openbaar gemaakt. In de films komen vooral onderwerpen aan bod waar mbo-studenten niveau 3 en 4 behoefte aan hebben: SMART-doelen formuleren, ontwikkelingsplannen schrijven, efficiënt lezen, werkwoordspelling met oefenzinnen en tekststructuren herkennen.
 
Studie eenvoudiger
Waarom zijn dit bijzondere filmpjes? De filmmakers/docenten: 'Er zijn op dit moment diverse docenten op YouTube te vinden die dit soort filmpjes maken, maar de meeste vonden we te lang en te ingewikkeld. Ook misten we bepaalde onderwerpen, waardoor we het idee kregen zelf filmpjes te maken. Onze leerlingen zijn er blij mee, omdat ze kort en eenduidig zijn, maar vooral omdat ze bij praktijkvakken op school dagelijks met dit soort onderwerpen worstelen en aangeven dat deze filmpjes hun studie eenvoudiger maken.'
 
Toegankelijker taalonderwijs
Verschillende vakdocenten van ROC TOP gebruiken Taallokaal al in hun lessen en de filmmakers hopen dat meerdere roc's en ook middelbare scholen de filmpjes zullen gebruiken, zodat taalonderwijs nog toegankelijk wordt voor leerlingen. Later dit jaar volgen er meer films met nieuwe thema's.