Internetopdrachten
Thema Niveau Onderwerp en internetadres
Arbeid alle Sociale Verzekeringen
Arbeid havo/vwo Armoede in Nederland
Arbeid havo/vwo Gelijke behandeling bij werk
Arbeid havo/vwo Arbeidsovereenkomst
Arbeid havo/vwo Kinderarbeid in Nederland
Arbeid vmbo Geen werk
Arbeid vmbo Beroepskeuze
Arbeid vmbo Kinder- en jeugdarbeid in Nederland
Arbeid vmbo Vaktoppers
Beeldvorming vmbo De invloed van de media
Beeldvorming vmbo Doelgroepen in het nieuws
Criminaliteit alle In aanraking met de politie
Criminaliteit havo/vwo Glen Mills School
Criminaliteit havo/vwo HALT (Het ALTernatief)
Criminaliteit havo/vwo Naar een HALT-Bureau
Criminaliteit havo/vwo Politiecijfers over gewelddadig gedrag
Criminaliteit havo/vwo Soorten criminaliteit
Criminaliteit vmbo CBS-gegevens en criminaliteit
Criminaliteit vmbo Justitie en de Glen Mills Scholen
Criminaliteit vmbo De politie maakt er wat van
Criminaliteit vmbo Politie tussen de schoolbanken
Massamedia havo/vwo Dagbladen
Massamedia havo/vwo Digitale kloof
Massamedia havo/vwo Geweld op televisie
Massamedia havo/vwo Raad voor de Journalistiek
Massamedia havo/vwo Mediawet
Milieu havo/vwo Milieukwesties
Milieu havo/vwo Klimaatverandering
Milieu havo/vwo Temperatuurstijging
Milieu havo/vwo Milieuvriendelijk en verantwoord consumeren
Milieu havo/vwo Files, ruimtelijke ordening en milieu
Milieu havo/vwo Discussies over biotechnologie
Multicultureel alle Remigratiewet
Multicultureel alle Ramadan
Multicultureel alle Vooroordelen en discriminatie
Multicultureel havo/vwo Huwelijken met buitenlandse partners
Multicultureel havo/vwo Remigratiewet
Multicultureel havo/vwo Multiculturele samenleving
Politiek alle Politieke partijen
Politiek alle Overheid en burger
Politiek alle Parlement
Politiek havo/vwo Verkiezingsaffiches
Politiek havo/vwo De Europese Unie
Politiek havo/vwo De instellingen van de Europese Unie
Politiek havo/vwo De geschiedenis van de Europese Unie
Stereotypering vmbo Klachten tegen discriminatie
Stereotypering vmbo Discriminatie en dan?
Verschillen vmbo Vakantiewerk