Recente publicaties en onderzoeken over dit thema:
- Burgers accepteren het gezag van justitie niet zomaar
- Morele herbewapening met frisse spruitjesgeur
- Veranderende verkrachtingsverhalen

 

video's over de Nederlandse rechtsstaat
 

rechtsstaat
Informatie over thema's als: de machten-scheiding, grondrechten, rechtsbescherming, rechtshandhaving, internationale rechtsorde, criminaliteit en rechtspraak.

De examenstof Criminaliteit en rechtsstaat (eindtermen)
-
geactualiseerd en opnieuw ingedeeld door Marten Visser
- in pdf-formaat te downloaden.

Samenvatting over het thema Criminaliteit en rechtsstaat met onderwerpen als oorzaken, politie, justitie, om, rol overheid.
Nederlandse Grondwet
De Grondwet is het belangrijkste staatsdocument en hoogste nationale wet van Nederland. Zij bevat de regels voor onze staatsinrichting en de grondrechten van de burgers.
Rechten van de mens
Omvatten alle rechten waar een individu, een groep mensen of een staat aanspraak op kan maken. Voorbeelden zijn het recht op vrije meningsuiting, het recht op leven en het recht op soevereiniteit.

Voor vragen over rechtspraak, naar de rechter, rechtszaken en het verloop ervan. Met een fotorondleiding door het gerechtsgebouw.

 

Boetecomputer van het Om met de meeste boetes voor licht strafbare feiten, zoals het te vroeg aanbieden van huisvuil tot te hard rijden.

Criminaliteit en strafrecht
Een door havo-leerlingen gemaakte website over het thema criminaliteit met veel extra informatie.
Overige publicaties en onderzoeken over dit thema:
Beeldbank Vingerafdrukken
Beeldbank Sporenonderzoek
Voorbeeld van strafrechtspraak
Jeugdcriminaliteit
Aanpak voetbalvandalisme
VPRO Geschiedenis Dossiers: Criminaliteit
Kennislink – Behandeling tbs’ers kent problemen
Kennislink – Eigenrechter: held of misdadiger?
Kennislink – Crimineel: zo vader zo zoon?
Kennislink – ‘Foute vrienden’ op school
Kennislink – Rotterdam als cocaïnehaven
Kennislink – Vaag onderscheid onderwereld en bovenwereld
Kennislink – Steeds meer stalkers veroordeeld
Kennislink – Op de stoel van de rechter