Recente onderzoeken en activiteiten rond dit thema:
-
Besmet: 33 miljoen
- Waarom geven mensen aan goede doelen?
-
Markt voor Vrede
-
Buzz The World
-
SurvivalCalculator over ontwikkelingssamenwerking
 

Uitleg over ontwikkelingshulp, waaronder bilateraal, multilateraal, norm en interessante vragen.
Samenvatting over het thema Ontwikkelingssamenwerking met onderwerpen als etnische groepen, posities en overheidsbeleid.
Filmpjes over ontwikkelingsproblematiek en Aids in Afrika zijn te vinden op de Beeldbank (Nederlands beleid, Tanzania, Vietnam, UNHCR, Oeganda, handel, schulden).
Het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking met informatie over het beleid en antwoorden op veelgestelde vragen.
Test je kennis over ontwikkelingssamenwerking en de organisaties die er bij betrokken zijn en activiteiten die vanuit Nederland kunnen worden gedaan..

Bekijk een straatkinderenproject in Brazilië en een onderwijsproject in Zuid-Senegal, waarbij het gaat om particuliere initiatieven van betrokken Nederlanders (IKON).
De afkorting Unicef staat voor United Nations International Children’s Emergency Fund. Het Verdrag voor de Rechten van het Kind is de basis van het werk van Unicef. Alle doelen van Unicef bouwen op deze bepalingen voort.
NCDO betrekt mensen in Nederland bij internationale samenwerking. NCDO doet dat onder andere door middel van campagnes en het financieren van debatten, exposities en documentaires.