Recente publicaties en onderzoeken: 
Kennislink – Transport tot 2040: twee scenario’s
Kennislink – Files al thuis op te lossen
Kennislink – Angst slechte raadgever bij invoeren beleid
Kennislink – Kernenergie is opeens weer een optie over milieu
 
 

Compassion In World Farming is een internationale dierenbeschermingsorganisatie die speciaal opkomt voor dieren in de bio-industrie. Voor scholen is er lesmateriaal en materiaal voor werkstukken etc.
Uitleg over milieukwesties, zoals klimaat, leefomgeving of afval, overheidsbeleid, milieuacties, tips voor thuis.
Samenvatting over het thema Milieu en beleid met onderwerpen als etnische groepen, posities en overheidsbeleid.
Gentechnologie
Het genetisch veranderen van levende wezens en het sleutelen aan DNA duidelijk uitgelegd en informatie over de gevolgen in de praktijk. Met afbeeldingen en relevante links.
Deze site gaat over het Milieu, de gevolgen van Milieuvervuiling en wat we daar tegen kunnen doen. Je kunt er al deze informatie vinden en ook je kennis toetsen.
Uitputting van fossiele brandstoffen en een versterkt broeikaseffect dwingt ons de nodige inspanningen te leveren om het schadelijk effect van ons energiegebruik een halt toe te roepen. Er is duurzamere energie nodig.
Wat zegt de overheid over duurzaamheid of duurzame ontwikkeling?
Duurzame ontwikkeling volgens het ministerie van VROM
Waarom is duurzame ontwikkeling belangrijk?
Ga daarvoor naar
Milieukwesties van het Milieuloket.
Je kunt via deze site een test doen om te kijken hoe duurzaam je bezig bent!
Test hier je mondiale voetafdruk
 

De Betuwelijn roept het beeld op dat hij in de groene weiden ligt, maar is dat wel zo? En hoe zit dat met de kosten? Bekijk deze Zembla-uitzending.
Wat weet je over het milieu? Doe mee aan de milieuquiz van het Milieuloket door op het plaatje te klikken.
Overige relevante websites:
Ecologische voetafdruk
Greenpeace TV
Bio-industrie-op-school.
VPRO Geschiedenis Dossiers: Alternatieve energie
Webquest Al Gore over klimaatverandering (incl. DVD)
EUROPA – Europese Commissie – Climate Change