Recente publicaties en onderzoeken:
- Wilders gebaat bij media-aandacht
- Integratie: gaat het goed of slecht?
- Media beinvloeden populariteit PVV

  over de Nederlandse media
 

Uitleg over functies media, invloed media, pers en omroep, marktgerichtheid en commercie, beeldvorming en technologie.

De examenstof (eindtermen) – geactualiseerd door Marten Visser – is hier in pdf-formaat te downloaden. Er zijn drie versies:
->
gekoppeld aan Luijsterburg;
->
gekoppeld aan Essener;
->
aan geen methode gekoppeld.

Samenvatting over het thema massacommunicatie en massamedia (waaronder cultuur en socialisatie).

Het Commissariaat voor de Media ziet toe op de naleving van de Mediawet en de daarop gebaseerde regels.

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instelling voor burgers die klachten hebben over journalistieke activiteiten.

Kies videoclips of andere fragmenten voor Maatschappijleer bij de Beeldbank.

De Leugen Regeert besteedt aandacht aan leugens en halve waarheden in de journalistiek.
Je kunt deze afleveringen ook bekijken via internet.
Dutchkids Dutchkids
Dutchkids vertellen over hun geloof, familie, eetgewoontes en taal. Zo krijgen leerlingen een beter beeld van de verschillende culturen in Nederland.


Interactieve opdrachten

Digitale mediatest
GTST-carrièretest  Met welk carrièretype uit GTST kom je het meest overeen?
Kruiswoordpuzzel Media interactieve kuiswoordpuzzel.
Soapacteurtest Ben je een echte soapacteur?
Proeftoets Media vmbo
De Beeldbank Videoclips voor Maatschappijleer.

Overige publicaties en relevante websites over dit thema:

Kennislink – Ouderen zijn geen eenzame televisieverslaafden
Kennislink – Osama als popidool
Kennislink – Nieuws over terrorisme maakt bang en bevooroordeeld
Kennislink – Een chaos van beelden
Kennislink – China op het Olympische erepodium
Kennislink – Het journaal als persoonlijk verhaal
Lesmaterialen VO – Krant in de Klas
Gratis krantenservice – Krant in de Klas
YouTube – Joris Luyendijk: Meer openheid over vertekende berichtgeving
YouTube – LuyendijK: Nieuws is vervormd, gefilterd en gemanipuleerd
Kennislink – Wilders gebaat bij media-aandacht voor integratie
Kennislink – Integratie: gaat het goed of slecht?
Kennislink – Media beïnvloeden populariteit LPF en PVV
Beeldvorming, Marokkanen en Media
Ik ben geweldig