Wat kan een actief leven in de weg staan?

 • Bewegingsarmoede
 • Eten en drinken
 • Alcohol gebruik
 • Drugsgebruik
 • Roken
 • Alcohol

Bewegingsarmoede

Je kunt je niet voorstellen hoe verschillend het leven nu is vergeleken met 50 jaar geleden. Vliegtuigen, treinen, auto’s en bussen brengen ons overal naartoe. Ook het werken is bewegingsarmoediger geworden. Vroeger werd alles met de hand gedaan en nu doen machines het zware werk. Dit levert ons veel vrije tijd op. We werken de helft minder dan voor het machine-tijdperk. Fijn! Maar er zijn ook nadelen. Zitten op het werk en niet bewegen in de vrije tijd = te weinig bewegen!

Dit geldt nu ook voor kinderen. Onderwijs is altijd al zitten, schrijven en luisteren geweest. Vroeger gingen kinderen in de vrije tijd buiten spelen = bewegen. Nu wordt er (te) veel tv gekeken en computerspelletjes gedaan. Veel kinderen bewegen dus te weinig.

Conclusie is dat veel mensen steeds bewegingsarmoediger worden met alle nadelige gevolgen zoals stress en overgewicht. Regelmatig bewegen (gymmen/sporten), gezond eten en niet roken zijn nodig voor een grotere kans op een lang en gezond leven.

Beweeg jij voldoende? Doe een test met de beweegtest!

Of kijk op: dubbel30.nl

Eten en drinken

Gezond eten is belangrijk voor een gezond en actief leven. Een zak chips om 10 uur ‘s morgens of het ontbijt overslaan is echter gee uitzondering voor een brugklasser. Hierdoor krijgt Nederland dikke problemen. De gezondebasis.nl brengt dit treffend in beeld. De verwachting is dat de groep te dikke kinderen de komende jaren nog meer zal toenemen. Overgewicht wordt niet alleen veroorzaakt doordat kinderen te veel eten, maar ook door te weinig beweging. Bij sommige kinderen kan het teveel of te weinig eten een ziekte worden genaamd anorexia nervosa of boulimia nervosa. Als je er niet op tijd achter komt dat je aan een van deze eetstoornissen lijdt kunnen de gevolgen ernstig zijn.

Over wat het precies is en wat je eraan kan doen lees je hier: www.sabn.nl

In Nederland heeft ruim vijfenvijftig procent van de volwassen mannen en vijftig procent van de volwassen vrouwen overgewicht. Niet alleen voor volwassen, maar ook voor kinderen is overgewicht een groeiend probleem. Maar liefst één op de zeven Nederlandse school-kinderen is te zwaar en nog meer kinderen dreigen dat te worden.

www.overgewicht.org

Drugs

Een andere bedreiging voor een actief/gezond leven is het gebruik van drugs.Het gebruik van drugs gaat altijd gepaard met risico’s van je lichamelijke eb/of geestelijke gezondheid. Niet iedereen reageert hetzelfde. DIt heeft onder andere te maken met hoeveel je gebruikt, waarom je gebruikt en of je lekker in je vel zit. Kijk hier om te zien wat de invloed van drugs is op een meisje wat uitgaat. Je kan zelf kiezen welke drugs zij zal gebruiken: www.drugsinfo.nl/drugdancer/

Roken

Door roken kunnen aandoeningen ontstaan in mond en keel, hart en slagaderen, de slokdarm, de longen en de blaas. Daarnaast heeft roken effecten in de rest van het lichaam die minder duidelijk zijn. Veel ziekten ontstaan vaker bij rokers dan bij niet-rokers, zonder dat een oorzakelijk bewijs bekend is. Het sterftecijfer van baby’s van vrouwen die onmiddellijk na de bevalling roken is bijna 30% hoger, bovendien is de kans op een longaandoening zoals bronchitis groter wanneer iemand in een rokerige omgeving woont. Het zogenaamde ‘passief roken’, het inademen van rook van andere mensen, verhoogt ook het risico op longkanker bij niet-rokers.

Van 1994 tot 2007 is het percentage rokende jongeren gedaald van 28% naar 22%. Door de maatregel van de overheid om de horeca rookvrij te maken zijn er nog veel meer mensen gestopt. Hier een lijstje met een aantal voordelen van het stoppen met roken:

 • Je uithoudingsvermogen wordt beter. Al na een week merk je dat je meer lucht en meer energie krijgt.
 • Je kunt dieper in- en uitademen.
 • Je hart wordt sterker.
 • Je hebt aanzienlijk minder kans op hart- en vaatziekten, kanker en luchtwegaandoeningen.

Lees nog veel meer voordelen op: ikkanstoppen.nl

Hulp nodig? www.stoppenmetroken.nl

Lukt het stoppen niet? Zoek naar de oorzaak en doe een test! medischnet.nl

Alcohol

Alcohol is na koffie en thee de meest gebruikte drug in Nederland. Ook overmatig alcoholgebruik kan goed functioneren en een gezond leven in de weg staan.

93% van de jongeren van 15 tot 25 jaar drinkt alcohol. 81% van de tieners tussen de 9 en 15 jaar heeft al eens alcohol gedronken. Bijna de helft (45%) heeft minstens een glas gedronken. Alcohol is een giftige stof en dat telt extra voor kinderen en jongeren: hoe kleiner het lichaam des te gevoeliger je bent voor de werking van alcohol. Veel jongeren gebruiken te vroeg, te vaak en te veel. Sinds 1999 is het aantal alcoholvergiftigingen verzestienvoudigd.

Risico’s van Alcohol op jonge leeftijd:

 • Alcohol is extra ongezond tijdens de groei
 • Minder goede school-, studie- en werkprestaties
 • Meer kans op onveilig vrijen
 • Toename van ongelukken en agressie
 • Vaak voorkomend; een black-out
 • Toename van kans op alcoholvergiftiging

http://www.watdrinkjij.nl of  http://www.alcoholinfo.nl

BRAVO
Een gezonde leefwijze wordt al enkele jaren door de landelijke overheid actief uitgedragen. Het streven naar vergroting van gezondheidswinst door sport en beweging, in combinatie met verkleining van de gezondheidsrisico’s, past binnen het kader van gedraggerichte gezondheidsbevordering en ziektepreventie. Het ministerie poogt hiermee het percentage gezonde burgers met een actieve leefstijl in het komende decennium te vergroten. Dit beleid tot het stimuleren van een gezonde lifestyle richt zich op een aantal leefstijlfactoren, die deels onderling met elkaar verbonden zijn. De 5 belangrijkste factoren op een rij vormen het woord BRAVO (=acroniem). Deze letters staan voor:
* B = meer Bewegen
* R = niet Roken
* A = matig Alcoholgebruik
* V = gezonde Voeding (maar ook Veiligheid en Veilig Vrijen)
* O = voldoende Ontspanning

Meer informatie: www.sport.nl of voedingswijzer.nl