Actief aan de slag met de Olympische Spelen!

Al vele jaren ontwikkelt NOC*NSF een Olympisch lespakket voor alle basisschoolleerlingen.

Met het oog op de aankomende Winterspelen in Sochi (Rusland) is het educatieve programma IK.JIJ.WIJ. verder ontwikkeld. Het programma omvat de drie Olympische kernwaarden excelleren, respect en vriendschap. Onderdeel van dit programma is o.a. het nieuwe Olympisch lespakket ‘Sochi 2014’ die de kernwaarden in uiteenlopende sportieve lessen belicht.

Met het levendige lespakket 'Sochi 2014' wordt op een actieve manier een kijkje genomen in de wereld van de Olympische Spelen en Winterspelen in het algemeen en die van 2014 in Sochi in het bijzonder.

Lees meer over het lespakket

Je mag geen reactie toevoegen.