Staatssecretaris Dekker van Onderwijs heeft in een vergadering bekend gemaakt dat scholen niet alleen zijn aan te wijzen als het om het bestrijden van pesten gaat. Blijkbaar hebben de vaders en moeders van kinderen hier ook iets mee van doen. Ik moet ruiterlijk bekennen dat ik daar nog niet eerder aan gedacht had. De notie dat de primaire opvoeders een cruciale rol kunnen hebben in de morele vorming van hun kind(eren) is een pedagogische noviteit.

Kuch.

“De bewindsman stelde dinsdag tijdens een commissievergadering in de Tweede Kamer dat niet alleen scholen verantwoordelijkheid zijn voor het tegengaan van pesten; ook ouders hebben een belangrijke taak.

De Tweede Kamer besprak dinsdag een nota van de bewindsman om het pesten op scholen tegen te gaan. Aanleiding voor het opstellen van de notitie waren de zelfdodingen van Tim Ribberink en Fleur Bloemen. Zij maakten een eind aan hun leven omdat ze op school werden gepest.

In de nota stelt Dekker voor dat scholen bij wet de plicht krijgen om pesten tegen te gaan. Ze moeten kiezen voor een methode die in de praktijk haar nut heeft bewezen.”

Oké. Een wettelijke verplichting om een anti-pestmethode te kiezen. Maar dan wel een methode die bewezen heeft te werken.

“Overigens zijn die methodes er nu nog niet.”

Oh.

“Een commissie gaat hiervoor criteria opstellen. Volgens de bewindsman zijn deze methodes in het buitenland er wel.

Ook leerkrachten hebben volgens de bewindsman een belangrijke taak bij het tegengaan van pesten. Ze moeten het kunnen signaleren en vervolgens in staat zijn om het groepsproces te doorbreken. Lerarenopleidingen moeten er meer aandacht aan besteden. De huidige leerkrachten krijgen bijscholing. De Tweede Kamer kan zich vinden in deze voorstellen.”

Riekt naar een verplichte bijscholing voor alle leerkrachten. Terwijl er een heleboel leerkrachten zijn die uitstekend het pesten tegengaan op school. Moeten deze juffen en meesters ook deze bijscholing ondergaan of mogen ze deze kar aan zich voorbij laten gaan? En de manier waarop politici met elkaar communiceren in de Tweede Kamer is vaak van een bedenkelijk niveau en lijkt soms sterk op pesten. Dus ook maar een bijscholing voor de Tweede Kamer?

“PVV-Kamerlid Beertema stelde voor dat leerlingen die drie keer de fout ingaan met pesten, van school verwijderd worden. Daarvoor bestaat in de Kamer en bij de bewindsman geen draagvlak.

Dekker omarmde wel een suggestie van ChristenUnieKamerlid Voordewind om de leerplichtambtenaar in te schakelen bij het pesten. Voordewind vindt dat ze bindende adviezen aan de scholen moeten kunnen geven in de strijd tegen pesten, maar zover wil de bewindsman niet gaan. Dekker vindt alleen dat leerplichtambtenaren een taak hebben bij het (her)plaatsen van leerlingen die vanwege pestgedrag van medeleerlingen thuiszitten. Dat zijn er naar schatting zo’n 5000.”

Pesten is geenszins een onderwerp om luchtige, satirische stukjes over neer te tikken. Het is vernietigend, triest en helaas tiert het op veel scholen welig. Maar pesten heeft bij tijd en wijle ook de neiging om zich als politieke hype aan scholen op te dringen. Dat heeft er onder andere mee te maken dat de samenleving meestal over de vervelende situaties te horen krijgt. ‘Juf zorgt voor goede sfeer: “In 8 jaar primair onderwijs ben ik niet gepest”’ is een krantenkop die ik nog nooit gelezen heb.

Misschien heeft staatssecretaris Guus Meeuwis Dekker wel gelijk; wil je een boodschap overbrengen, begin dan met een eenvoudige. “Ouders, leer je kinderen niet te pesten.” Hoewel ik dit stukje volgens beproefd Leerkracht PO-recept snerend begin, moet ik Dekker toch the benefit of the doubt geven. En stiekem weet ik dat er aardig wat ouders zijn die wel eens wat kritischer mogen kijken naar het gedrag van hun kroost.

Rest mij u nog te vragen: Wat denkt u? Is voormalig Haags wethouder van Onderwijs Dekker iemand die een hype volgt en voor de hand liggende conclusies opdist of is het eenvoudig aanspreken van ouders juist een goede zet?

Uit de reacties wordt een winnaar geloot die een anti-pestmethode moet ontwikkelen die zal bewijzen te werken.

Bron: Reformatorisch Dagblad

6 Reacties op “Pesten Ontdekkert”

 1. Kristel zegt:

  Heel fijn dat ouders ook eens genoemd worden in deze discussie. Vooralsnog lag het vaak alleen aan de school. Het is goed als ouders ook eens gevraagd wordt om kritisch naar hun eigen rol in het hele proces te kijken! 

 2. Frank Jongbloed zegt:

  Ik vind het eerder vanzelfsprekend.
  Vriendelijke, empathische kinderen verworden niet plots tot pestkoppen bij het betreden van het schoolterrein.

 3. Leerkracht PO» Nieuws berichten » P... zegt:

  [...]   [...]

 4. Rinus (Pestbriefje) Rodenburg zegt:

  Het grootste probleem is de buitengewoon knullige wijze waarop pesten wordt aangepakt. Ondanks al die programma's zijn er maar twee methodes waarmee pesten wordt bestreden, namelijk: afspraken maken met kinderen en kinderen leren respectvol met elkaar om te laten gaan. Beide methodes hebben NIETS met pesten te maken want dit zijn opvoedprogramma's. Er is, behalve het Pestbriefje, niet één programma dat de ouders informeert over wat hun kind overkomt of veroorzaakt en wat de ouders inzet om de pesterij (gedwongen) te laten stoppen.
  Als vader van een gepest kind vind ik het onbegrijpelijk dat men methodes bejubelt die geen enkele ouder op de eigen kinderen zou toepassen. Men is bijvoorbeeld zeer lovend over het spelletjes-methode KiVa omdat dit het pesten met 40% laat afnemen. Dus op dinsdag en donderdag wordt mijn kind NIET in elkaar geslagen?
  Het afgelopen jaar heeft pesten 8(!) kinderlevens gekost en nog eens 50.000 kinderlevens verpest! Pesten leidt niet tot zelfdoding maar het niet ingrijpen wel. Met het Pestbriefje probeer ik dat te veranderen. Na de zomer zullen 50+ scholen in PO en VO in Nederland en België hier mee starten.

 5. Esther Boon zegt:

   Helaas kunnen ook empathische, vriendelijke kinderen zich echt wreed gedragen tegenover andere kinderen. In groepen kunnen situaties ontstaan waarin kinderen zich anders gaan gedragen dan ze in hun eentje zouden doen. Bij volwassenen is dat trouwens niet anders, kijk maar naar het Stanford-gevangenisexperiment.  Allemaal hele normale mensen die toch anderen extreem wreed gingen behandelen, vanwege de rol die ze kregen in de groep. 
  Kinderen vervallen in groepen ook makkelijker in bepaalde rollen en bij het voorkomen van pestgedrag zou je daar al moeten ingrijpen. Volgend en leidend gedrag moet dan worden voorkomen. Maar hoe je dat dan precies voor elkaar krijgt is natuurlijk heel erg lastig.
  Het is wel fijn als ouders en leraren er actief mee bezig zijn en het zou ook heel prettig zijn als er een methode zou zijn die bewezen effect heeft. Maar om nou leraren te dwingen een bepaalde methode te gebruiken… Eenheidsworst werkt volgens mij nooit geweldig aangezien alle kinderen en situaties van elkaar verschillen. 

 6. Kiki zegt:

  Er is wel een andere manier om pesten aan te pakken!
  http://Www.pestaanpak.nl
  Ik hoop dat dit spoedig op scholen komt! Hier worden de pesters aangepakt en stiekem pesten kan niet meer dmv een online meldsysteem. Als gepest kind hoef je nooit meer van school te veranderen omdat de pester moet vertrekken als het niet stopt! Eindelijk!

Reageer


− 1 = twee