Wat ik er eigenlijk van denk dat die veroordeelde moordenaar een locatieleider wil worden op een basisschool? Ik denk dat het niet kan. Moet je niet willen. Als collega niet, als ouder niet, als kind niet. Als veroordeelde moordenaar moet je dat eigenlijk ook niet willen. Dan moet je, ook al is het inmiddels een tijdje terug, nog steeds een toontje lager zingen. Diegene die je hebt vermoord, kan dat namelijk niet meer. Tweede Kamerleden Fred Teeven en Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink zijn het met me eens. En refereren daarbij aan een regel uit 2008 die ik nog niet kende, maar waar ik het helemaal mee eens ben. Zelfs een beetje trots op ben. Want het zegt iets over ons beroep.

“De VVD heeft Kamervragen gesteld over een uitspraak van de Raad van State (RvS), waaruit blijkt dat een man die zijn straf heeft uitgezeten voor een moord, recht heeft op een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Ze willen van Plasterk en Hirsch Ballin weten of een nieuwe regel uit 2008 op het onderwijs van toepassing is. Die regel bepaalt dat er in functies met hoge integriteitseisen van de regels kan worden afgeweken.”

Een functie met een hoge integriteit. Dat klinkt mooi he, jongens en meisjes? Hebben we dat? Ik denk het wel. Ik hoop het wel. Dan nu wat anders.

Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink. I-ne-ke De-zen-tjé Ham-ming-Blue-mink. Ogen dicht en spellen. Eerste die dat foutloos doet, krijgt een bonus-VOG!

*’Kamervragen over moordenaar in onderwijs,’ VOS/ABB, 09/03/09

Reageer


zeven − = 3