Voortaan HollandscheRading.com

december 9th, 2012 by erik

Bewonerscomité HR-A27 informeert haar leden vanaf heden via de Community-website HollandscheRading.com

Presentatie door RWS

november 21st, 2012 by erik

Dinsdagavond 21 november was Rijkswaterstaat aanwezig tijdens een bijeenkomst van de Community / Dorpsoverleg. Er was een zeer grote opkomst, ongeveer 70 bewoners van Hollandsche Rading waren aanwezig. RWS kwam met een demonstratietafel waarop per woning te zien was welke geluidsbelasting er was in 2010 en wat volgens de huidige berekeningen de geluidsbelasting zal zijn na de verbreding. Daarnaast liet Rudy Klunder van RWS zien hoe de planning betreffende de verbreding er nu voor staat. Binnenkort meer informatie.

Rekenfout kost miljoenen

november 12th, 2012 by erik

 

Er zijn mogelijk tientallen miljoenen euro’s over de balk gesmeten aan milieumaatregelen op snelwegen. Het plaatsen van geluidschermen, het verlagen van de maximumsnelheid of de aanleg van dempend asfalt wordt uitgevoerd op plekken waar dat vaak helemaal niet nodig is.

Dit komt doordat beleidsmakers verouderde onderzoeksmethoden gebruiken om de verkeersdrukte in ons land te meten. Daardoor komen foute cijfers naar boven over de uitstoot van schadelijke stoffen en geluidsoverlast, waarop men zich wel baseert om er iets aan te doen. Dat blijkt uit een studie van Luc Wismans en Robert van den Brink van verkeerskundig adviesbureau Goudappel Coffeng en de Universiteit Twente.

„Nu wordt voor het berekenen van milieuschade door verkeer gebruik gemaakt van een zogenoemd statisch verkeersmodel. De uitkomsten daarvan zijn echter onbetrouwbaar omdat deze modellen onvoldoende de rol en consequenties van files op snelwegen kunnen bepalen”, stellen de onderzoekers. „Dynamische verkeersmodellen kunnen dit wel.”

Lees alle details vandaag in De Telegraaf

Vertraging

september 23rd, 2012 by erik

HR-A27 ontving afgelopen vrijdag 21 september een kort bericht van RWS over de vertraging die het project A27/A1 oploopt. De uitvoering verschuift met een jaar van 2015-2017 naar 2016-2018. Binnenkort ontvangen we meer informatie.

Bovenwettelijke maatregelen

juni 24th, 2012 by erik

Donderdagmiddag 21 juni zijn enkele bewoners uit Hollandsche Rading naar de bespreking van de voorjaarsnota in de gemeenteraad geweest. Laat op de avond kwamen de bovenwettelijke maatregelen voor de geluidschermen van de A27 aan de orde. Uiteindelijk is een bedrag van 300.000 euro gereserveerd en er waren zelfs complimenten dat in deze barre tijden geld is gereserveerd voor zo iets belangrijks. Dank aan de leden die de vergadering hebben bijgewoond en nu wachten tot RWS hopelijk in augustus meer duidelijkheid kan geven.

 


Weg Amelisweerd door val kabinet ter discussie

mei 10th, 2012 by erik

De verbreding van de A27 tot twee maal zeven stroken ten oosten van Utrecht, door het bos Amelisweerd, staat ter discussie. Kamerfracties van D66, GroenLinks, PvdA en SP willen dat een besluit wordt uitgesteld over het verbreden van de verdiepte bak waarin de snelweg ligt ten koste van het bos, nu het kabinet is gevallen. Het CDA beraadt zich nog op een standpunt over het project, dat honderden miljoenen euro's zou gaan kosten.

Lees het hele artikel

Bijeenkomst HR-A27

februari 21st, 2012 by erik

Woensdag 15 februari is er voor de bewoners een bijeenkomst geweest in restaurant de Paddestoel, Hollandsche Rading. Voor de ongeveer 40 aanwezigen werden met name 3 onderwerpen aan de orde gesteld:

Effecten van een eventuele verhoging van de maximum snelheid naar 130 km. p.u.

Plan- en schaduwschade

Verslag van de Wallencommissie

Lees verder voor het verslag

Zie ook Site maximumsnelheid

Longpatiënt verlaat Randstad

januari 22nd, 2012 by erik

Zeker tientallen en mogelijk zelfs honderden longpatiënten ontvluchten de Randstad en de stedelijke gebieden in Brabant ieder jaar vanwege de slechte luchtkwaliteit.

Dit zegt het Astma Fonds. Het afgelopen jaar hebben 33 longpatiënten bij het Astma Fonds gemeld te zijn verhuisd vanwege de hoge concentratie fijnstof in de lucht. De patiëntenvereniging vermoedt dat dit slechts het topje van de ijsberg is.

Longartsen in de Randstad bevestigen dat hun patiënten last hebben van de buitenlucht. ‘Ik hoor steeds vaker van patiënten dat ze zich tijdens een vakantie in het buitenland stukken beter voelen’, zegt Elisabeth Bel, hoogleraar longziekten aan het AMC. ‘Zodra ze in Nederland uit het vliegtuig stappen, valt de lucht weer als een onaangename deken over ze heen.’

De dokters verschillen nog van mening in hoeverre dit aan luchtvervuiling is te wijten. De luchtkwaliteit in Nederland is de afgelopen jaren verbeterd. Tegelijkertijd is het verband tussen luchtvervuiling en longziekten duidelijker geworden. Vermoedelijk beseffen steeds meer longpatiënten dat een verhuizing naar een schonere omgeving een positief effect heeft op hun gezondheid.

De verhuizers zijn vaak gezinnen met kinderen met astma, zegt Jelmer Krom. De woordvoerder van het Astma Fonds kent talloze voorbeelden van patiëntjes die na een vertrek naar het platteland zienderogen zijn opgeknapt. ‘Het is opvallend hoeveel minder medicijnen deze kinderen na een verhuizing naar Friesland of de Achterhoek nodig hebben.’

Het kabinet zou de normen voor de uitstoot van fijnstof moeten aanscherpen, vindt het Astma Fonds. Krom: ‘De huidige normen zijn door Brussel afgesteld op een niveau dat alle landen kunnen halen. De Wereldgezondheidsorganisatie pleit voor een halvering van die norm, bij hen staat de volksgezondheid centraal.’

Voorlopig is de kans klein dat het kabinet de longpatiënten tegemoet komt. Onlangs besloot minister Schultz van Haegen van Infrastructuur juist de maximumsnelheid te verhogen. Krom: ‘Het is echt heel cynisch dat het kabinet ernaar streeft om zo dicht mogelijk tegen die norm aan te zitten. Daar hebben een miljoen longpatiënten echt last van.’

SANDER HEIJNE in De Volkskrant, 10 januari 2012

Resultaten enquête Geluidsscherm

januari 3rd, 2012 by erik

De plannen die RWS met betrekking tot het geluidsscherm aan het begin van de Spoorlaan nu voor ogen heeft, zien er als volgt uit:

• Modulair, dat wil zeggen uitbreidbaar in lengte en breedte
• Metalen palen met daartussen aluminium schotten
• Absorberend aan alle zijden, zowel naar snelwegzijde als naar bewonerszijde
• Het deel van het scherm binnen de kern Hollandsche Rading wordt 100 m. langer  dan het huidige scherm
• Er komt een scherm aan de oostzijde en aan de westzijde van de snelweg
• Het scherm wordt over de gehele lengte 6 meter hoog
• Er wordt een keerwand geplaatst waarbovenop dit scherm wordt geplaatst
• Het geluidsscherm van 6 meter hoog loopt door over het viaduct

Daarnaast zijn er opties waarover de bewoners een voorkeur kunnen uitspreken. Deze vragenlijst is bedoeld om een beeld te krijgen van de voorkeuren van de bewoners.

Opties:
• Begroeiing aan bewonerszijde *)
• Er is een mogelijkheid om het bovenste deel van de 6 meter transparant te maken *)

*) RWS zegt toe dat er wordt voorzien in onderhoud van de begroeiing en de transparante panelen

Resultaten begin van de Spoorlaan en Vuurse Dreef (oostzijde)

Welk type scherm heeft uw voorkeur? (7 respondenten)

1. Begroeid aan bewonerszijde         ja (6) / nee / geen mening (1)
2. Bovenzijde transparant        ja (5) /nee (2)
3. Indien u bij 2 JA heeft ingevuld    bovenste 1 meter (1) /bovenste 2 meter transparant (4)

Welk type keerwand heeft uw voorkeur?

4. Begroeid aan bewonerszijde         ja (6) / nee / geen mening (1)
5. Vanaf de Spoorlaan een aarden talud tegen de keerwand
(Een vanaf de Spoorlaan begroeide schuin oplopende aarden wal tegen de verticale keerwand)    ja (6) / nee / geen mening (1)

Welk type geluidsscherm bovenop het viaduct heeft uw voorkeur?

6. Begroeid aan bewonerszijde         ja (6) / nee / geen mening (1)
7. Bovenzijde transparant        ja (3) / nee (3) / geen mening (1)
8. Alleen invullen indien u bij 7 JA heeft ingevuld
a. Bovenste één meter transparant (1)
b. Bovenste twee meter transparant
c. Bovenste drie meter transparant (1)
d. Bovenste vier meter transparant (1)
e. Geheel transparant

Resultaten Spoorlaan even nummers 20 – 100

Welk type scherm heeft uw voorkeur? (27 respondenten)

9. Begroeid aan bewonerszijde         ja (26) / nee (1)
10.Bovenzijde transparant        ja (13) / nee (14)
11.Indien u bij 2 JA heeft ingevuld    bovenste 1 meter (6) /bovenste 2 meter transparant (7)

Geluidsscherm

december 31st, 2011 by erik

Er is vorige maand een privé initiatief geweest om nogmaals een enquête / handtekeningen actie te houden voor de even nummers van de Spoorlaan. Deze actie ging over de geluidsschermen die volgens de initiatiefnemers 1 tot 1,5 meter hoger zouden worden dan de geplande 6 meter en de effecten van de bezonningsstudie gemaakt door RWS. Wij willen u laten weten dat deze actie zonder  overleg met HR-A27 is georganiseerd en niet berust op de feiten die tot nu toe bekend zijn.

Onze Wallencommissie deed navraag bij RWS. Als reactie ontvingen wij het bericht dat er bij RWS niets bekend is over een verhoging van het geluidsscherm bij Hollandsche Rading van 1 à 1,5 meter.

RWS wacht op de uitslag van de nieuwe verkeerscijfers en van de 130 km discussie. RWS verwacht pas na de zomer van 2012 over deze gegevens te beschikken.

HR-A27 streeft ernaar dat de Wallencommissie vertegenwoordigd is bij de onderhandelingen met de aannemer, zodat de eisen van de bewoners daar in de gaten kunnen worden gehouden. Dit streven is in het overleg met RWS naar voren gebracht en genotuleerd.