Iedere maand krijg je een loonstrook van je werkgever. Hierop staat informatie over je salaris en over de premies en belastingen die je werkgever inhoudt. Wat staat er allemaal op je loonstrook?

  • je bruto en je netto loon
  • de pensioenpremie
  • de tegemoetkoming en de premie voor je zorgverzekering
  • de loonbelasting
  • je reiskostenvergoeding
  • je bijdrage aan de personeelsvereniging (als dat er is)

Het bruto loon is het salaris dat je met je werkgever hebt afgesproken. Hierop worden verschillende premies en belastingen ingehouden.
Je betaalt bijvoorbeeld:

  • pensioenpremie: dit is een percentage van je brutoloon. Met dit bedrag bouw je je pensioen op.
  • premie voor de zorgverzekeringswet (ZVW). Dit is een verzekering tegen ziektekosten. De werkgever is verplicht om jou hiervoor een tegemoetkoming te betalen.
  • over het brutoloon dat overblijft na aftrek van pensioenpremie en de ZVW-vergoedingen/premie, betaal je belasting.

Op je bankrekening krijg je het netto loon.

Op www.loonstrook-game.nl van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid staat een voorbeeld loonstrook met uitleg.  Ben je een echte loonstrookspecialist? Speel dan de game en maak kans op design-boxen voor je mp3-speler en je computer.