Afspraken in contract

Een arbeidscontract is een overeenkomst tussen jou en je werkgever. Hierin staan de afspraken die je met je werkgever hebt gemaakt.
In je arbeidscontact staan afspraken over:

 • het werk dat je doet
 • of je een vast of een tijdelijk contract hebt
 • het aantal uur dat je werkt
 • je loon
 • het aantal vakantiedagen
 •  

  Cao

  Vaak kun je dit soort afspraken niet zo maar zelf maken met je werkgever. Dat komt doordat binnen veel bedrijfstakken een cao (collectieve arbeidsovereenkomst) geldt. Een bedrijfstak is bijvoorbeeld de horeca, verpleging, de bouw, de handel en het onderwijs.

  In een cao staan afspraken over de arbeidsvoorwaarden die gelden binnen die bedrijfstak. Voorbeelden van afspraken zijn het aantal vakantiedagen, verlofregelingen en je pensioenopbouw. Bij een bedrijf dat geen cao heeft, moet je zelf afspraken maken over je arbeidsvoorwaarden.

  Ben je op zoek naar het CAO van jou werkgever, kijk dan op cao.startpagina.nl.