Het Nibud heeft middelbare scholieren gevraagd wat zij lastig vinden als het om geld gaat. Hieronder staat de top 5 van hun antwoorden. Tussen haakjes staat hoeveel procent van de scholieren het antwoord gegeven heeft.

1. overzicht houden over wat ik krijg en uitgeef (31%)
2. voorkomen dat ik te veel koop omdat het in de aanbieding is (28%)
3. prijsbewust zijn (22%)
4. uitkomen met mijn geld (19%)
5. mijn eigen geld uitgeven (19%)

Van alle scholieren vindt 61% dat hij/zij goed met geld kan omgaan, 5% vindt van niet en 24% kan soms wel en soms niet goed met geld omgaan.
Jongens en meisjes geven ongeveer dezelfde antwoorden op deze vraag.

Meer weten over jongeren & rondkomen? Lees dan het Nibud Scholierenonderzoek 2008-2009.