Belangrijke papieren moet je bewaren. Voorbeelden van belangrijke papieren zijn:

Het is belangrijk om je post regelmatig op te ruimen. Hoe pak je dat aan?

Doen!

 • Maak de post dagelijks open.
 • Gooi reclame meteen weg.
 • Bewaar post op een vaste plek in huis, bijvoorbeeld op een bureau.
 • Bewaar belangrijke post in een ordner met tabbladen.
 • Bewaar rekeningafschriften van de bank in een mapje.
 • Controleer de afschriften van de bank.
 • Betaal zo veel mogelijk rekeningen automatisch.

Vooral niet doen:

 • Post langer dan twee weken laten liggen.
 • Post niet openmaken.
 • Hopen dat een rekening vergeten wordt.
 • Garantiebewijzen weggooien.

Ruim je post één keer per week op. Dan weet je zeker dat je geen belangrijke papieren kwijtraakt. Ook weet je zeker dat je alle rekeningen op tijd betaalt.

Van alle Nederlanders tussen de 21 en 70 jaar ruimt 50% de post één keer per week op; 20% doet dat maar één keer per maand of zelfs nog minder vaak. Dat laatste is erg onverstandig omdat je daardoor het overzicht over je geldzaken kwijtraakt.