Hier vind je informatie over sparen. Soms wil je iets kopen wat je niet van één keer zakgeld of kleedgeld kunt betalen. Je zet dan een deel van je zak- en/of kleedgeld opzij, zodat op een later moment wel genoeg geld hebt om het dure artikel te kunnen kopen.

Wil je zelf voor iets sparen? Bereken op Nibudjong in hoeveel weken je je doel kan bereiden. En hoe je een mooi spaarplan kan opstellen.


waarom sparen? manieren van sparen jongeren & sparen