Jongeren & hun bankzaken

Veel scholieren hebben een eigen bankrekening. Van de 12-jarigen heeft bijna 80% er één. Jongens en meiden van 17 en 18 jaar hebben bijna allemaal een eigen bankrekening.

Hoe vaak controleren scholieren hun bankrekening?

Iedere dag 3%
Minstens 1x per week 19%
Minstens 1x per 2 weken 20%
Minstens 1x per maand 35%
Minstens 1x per jaar 10%
Nooit 13%


Twaalfjarigen zijn minder bezig met hun bankrekening dan 17- en 18-jarigen. Dat is logisch, omdat 17- en 18-jarigen vaak al veel ingewikkeldere geldzaken hebben.

Van alle scholieren met een bankrekening, regelt 40% zijn bankzaken via internet. Ook hierbij zijn oudere scholieren actiever dan jongere. De meeste jongeren die internetbankieren, vinden dat best makkelijk (91%). Ook vinden de meesten (84%) dat ze door internetbankieren goed kunnen bijhouden hoeveel geld ze uitgeven.

Meer informatie over jongeren en bankzaken? Bekijk het Nibud Scholierenonderzoek 2008-2009.

Bankzaken tot je 18e

Tot je 18-de mag je een bankrekening alleen openen met toestemming van je ouders. Ook heb je apart hun toestemming nodig als je zelf je betalingen wilt doen via die rekening.