Schema van een formele (zakelijke) brief:

  1. Volledige gegevens afzender
  2. Datum
  3. Volledige gegevens geadresseerde
  4. Aanhef
  5. Inleiding brief
  6. Tekst brief
  7. Afsluiting
  8. Handtekening

1. Gegevens afzender:

Volledig adres + telefoonnummer + landennaam

2. Datum:

Voorbeeld: Lyon, le 14 juillet 2009

Let op: voor een datum komt altijd LE.

- Noteer de dag en het jaartal in cijfers. Gebruik hoofdtelwoorden, behalve bij de eerste van de maand.
1 wordt 1er (premier).
- Na de plaatsnaam volgt een KOMMA en acher het jaartal komt geen PUNT.

3. Gegevens geadresseerde:

Bij een bedrijf of instelling: volledig adres zonder landennaam.

4. Openen van een brief (aanhef):

Aan personen:

– Madame, Monsieur, Mademoiselle,  (nooit gevolgd door een eigennaam)
- Madame le directeur,
- Monsieur le professeur,
- Madame le maire,

Aan bedrijven:

Madame, monsieur,

5. Enkele zinnen voor de inleiding:

- En réponse à votre lettre du ….
- Selon votre site sur Internet vous cherchez du personnel pour ….
- Dans le Figaro du 5 décembre j’ai lu une annonce dans laquelle ….
- Récemment vous m’avez envoyé une brochure de votre école de langues.

6. Formeel taalgebruik in de tekst:

- Gebruik VOUS en geen TU (= alleen voor familieleden / vrienden).

- Vragen stellen:

Maak gebruik van de inversie. (Onderwerp achter het werkwoord)
Voorbeeld:
Disposez-vous des précisions techniques de cette machine?

Of maak gebruik van een indirecte vraag.
Voorbeeld:
J’aimerais savoir si vous disposez déjà des précisions techniques de cette machine?

- De conditionnel is bij uitstek de werkwoordsvorm voor een beleefd verzoek.

Je vous serais très reconnaissant de bien vouloir m’envoyer …

- Woordenboek: Vermijd het gebruik van woorden die in het woordenboek gevolgd worden door de afkortingen: inf. (informeel), péj. (pejoratief) of vulg. (plat, populair)

7. Afsluiting:

Veuillez agréer / Je vous prie d’agréer, M…. (de aanhef) l’expression / l’assurance de mes sentiments distingués / respectueux / les meilleurs.

De slotformule kan ook beginnen met:

- Avec tous mes remerciements, je vous prie d’agréer, M………
- Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, M…….

8. Handtekening:

Natuurlijk vergeet je dit niet!