Wat is een ‘taalportfolio’?
In een taalportfolio laat je zien wat je kunt in en met de talen die je leert. Het is een Europees initaitief.
Wat heb ik aan een taalportfolio?
Op je rapport of de cijferlijst die bij je diploma gevoegd wordt, staat een 7 voor Engels. Maar wat zegt die 7 nu eigenlijk? Uit die 7 wordt niet duidelijk hoe goed je bent in het lezen, schrijven, luisteren of spreken van de taal. Dit geldt al helemaal als je in het buitenland met je 7 aankomt. Met een taalportfolio wordt dat allemaal veel duidelijker.
Europees?
In heel Europa gelden dezelfde regels voor het taalportfolio. Of je er nu gewaardeerd wordt met cijfers van 1 tot en met 10, of dat er gewerkt wordt met letters, bij het taalportfolio is het in heel Europa hetzelfde. Zo kan iedereen in Europa zien op welk niveau iemand zit. Dat kan bijvoorbeeld perfect zijn voor werkgevers in Europa, die iemand uit een ander Europees land aan wil stellen. Met het Europees taalportfolio kan hij/zij zo zien op welk niveau de sollicitant zit bij bijvoorbeeld spreken. En als je zelf wilt gaan werken in een land binnen Europa kun je ook beter aangeven op welk niveau je zit.
Hoe zit dat dan met die niveaus?
De niveaus van het taalportfolio zijn gebaseerd op het Europees Referentiekader (ERK). Het bestaat uit 6 niveaus: A1, A2, B1, B2, C1 en C2. In die niveaus is per vaardigheid beschreven wat je moet kunnen. Je zult dus geen apart onderdeel vinden voor bijvoorbeeld grammatica of spelling. Bij het ERK wordt beschreven wat je in een taal kunt. Er zijn zo 5 vaardigheden: luisteren, lezen, gesprekken voeren, spreken en schrijven. Wil je precies weten wat de beschrijvingen per niveau zijn? Kijk op de pagina’s in het menu aan de linkerkant.
Hoe ziet dat taalportfolio er dan uit?
In een taalportfolio hou je de vorderingen bij die je in een vreemde taal maakt. Op school krijg je bijvoorbeeld voor je proefwerk een cijfer, maar zoals eerder gezegd, zegt dat cijfer niet alles. Het kan zijn dat je om de één of andere reden een slecht cijfer voor dat proefwerk haalt.
In een taalportfolio hou je de vorderingen bij en kun je voorbeelden opnemen van wat je allemaal in de vreemde taal gedaan hebt. Dat kunnen bijvoorbeeld brieven zijn die je geschreven hebt, je deelname aan een e-mailproject of een uitwisseling.
Het taalportfolio bestaat uit 3 onderdelen: 

 

talenpaspoort
Hierin staan de gegevens over jezelf: op welke scholen heb je gezeten, welke talen heb je geleerd, wat het niveau is, je behaalde doploma’s, enzovoort.
taalbiografie
Hierin hou je bij wat je met of in de taal gedaan hebt. Hierin vermeld je je taalvorderingen. De ‘werkplaats’, dus. Dit is ook het gedeelte waar je per vaardigheid aan kunt geven wat je niveau is, van A1 tot en met C2.
dossier
Hier bewaar je alles waarmee je aan anderen kunt laten zien wat je allemaal al gedaan hebt.
Moet ik dat allemaal in mappen op de boekenplank bewaren?
TaalportfolioNee, gelukkig niet! Voor het maken en bijhouden van het Europees taalportfolio is een website gemaakt: www.taalportfolio.nl. Je kunt daar bovenstaande informatie nog eens, maar dan veel uitgebreider, nalezen.
Wil je zelf een taalportfolio gaan samenstellen? Klik dan op ‘aanmelden’. Onthoud goed welk wachtwoord je gebruikt. Schrijf het op in je agenda, zodat je het nog eens terug kunt zoeken. Je krijgt ook nog een bevestigingsmail met je gegevens. Zorg er dus voor dat je het juiste e-mailadres invult!
In het menu aan de rechterkant vind je een hulpmiddel bij het invullen van het taalportfolio.
Hoe weet ik nu op welk niveau ik zit?
DialangAls je een taalportfolio gaat maken op de site van het Europees taalportfolio, kun je je niveau bepalen door vragen te beantwoorden. Soms kun je je afvragen of je iets echt kunt. Om je niveau te kunnen bepalen, kun je gebruik maken van het computerprogramma ‘Dialang’. Het is een programma dat je moet downloaden. Je kunt er dan vervolgens bij alle talen die geleerd hebt, of aan het leren bent, achter komen op welk niveau van het Europees Referentiekader je werkelijk zit. Je kunt op die manier (samen met je docent) je plan voor taalvorderingen gaan bepalen in het Europees Taalportfolio.
Je kunt het programma gratis downloaden op www.dialang.org. Kies in het beginscherm voor ‘Nederlands’ en klik dan op ‘Download’ bovenin het scherm. Je moet vervolgens 2 programma’s downloaden. Klik beide keren op ‘uitvoeren’, dan wordt het programma op je harde schijf geïnstalleerd.
In het menu aan de rechterkant vind je een pagina als hulpmiddel bij het werken met ‘Dialang’.