Proverbs and Sayings

Net zoals het Nederlands, kent het Engels ook spreekwoorden en gezegden. Sommigen zijn letterlijk te vertalen, anderen moeten geheel anders vertaald worden en dan is er ook nog een deel waarvoor geen vertaling is. Op deze pagina volgt een lijst van spreekwoorden en gezegden in het Nederlands met hun Engelse variant. Het is een lijst met de meest voorkomende spreekwoorden en gezegden. Hij is dus vooral niet volledig! Je kunt scrollen, maar ook op alfabetische volgorde kijken.

AAA
Aan alles komt een eind. All good things come to an end.
Alle begin is moeilijk. The first step is the hardest.
Alle wegen leiden naar Rome. All roads lead to Rome.
Als de kat van huis is, dansen de muizen op tafel. When the cat’s away, the mice will play.
BBB
Beter een half ei dan een lege dop. Half a loaf is better than none.
Beter één vogel in de hand dan tien in de lucht. A bird in the hand is worth two in the bush.
Beter laat dan nooit. Better late than never.
Beter voorkomen dan genezen. A stitch in time saves nine.
Bezint eer gij begint. Look before you leap.
DDD
De laatste druppel doet de emmer overlopen. The last straw breaks the camel’s back.
De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet. The pot calls the kettle black.
De tijd zal het leren. Time will tell.
De stoute schoenen aantrekken. Pluck up courage
De puntjes op de i zetten. Cross your t’s and dot your i’s.
EEE
Een gegeven paard moet je niet in de bek kijken. Never look a gift horse in the mouth.
Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Forewarned is fore armed.
Een ongeluk komt zelden alleen. It never rains, it pours.
Eerlijkheid duurt het langst. Honesty is the best policy.
Eigen haard is goud waard. A man’s home is his castle.
Eind goed, al goed. All’s well that ends well.
GGG
Gedane zaken nemen geen keer. It is no use crying over spilt milk.
Geduld is een schone zaak. Patience is a virtue.
Geef hem een vinger en hij neemt de hele hand. Give him an inch and he’ll take a yard.
Geen nieuws, goed nieuws. No news, good news.
Geen woorden maar daden. Actions speak louder than words.
HHH
Het is niet al goud wat blinkt. All that glitter is not gold.
Het hart zonk hem in zijn schoenen. His heart sank into his boots.
Het regent pijpenstelen It’s raining cats and dogs.
III
Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is. The bird is known by his note, a man by his word.
Iets is beter dan niets. Something is better than nothing.
JJJ
Je bent nooit te oud om te leren You are never too young to learn
Je moet de huid niet verkopen voordat de beer geschoten is. Don’t count your chickens before they are hatched.
Je moet de vieze was niet buiten hangen. Don’t wash your dirty linen in public.
Je moet geen oude koeien uit de sloot halen. Let bygones be bygones.
Je moet geen slapende honden wakker maken. Let sleeping dogs lie.
Je moet het ijzer smeden als het heet is. Strike while the iron is still hot.
Je moet niet op één paard wedden. Don’t put all your eggs in one basket.
Je moet geen oude schoenen weggooien, voordat je nieuwe hebt. Don’t throw old shoes away before you have new ones.
KKK
Kleine potjes hebben grote oren. Little pitchers have big ears.
LLL
Liefde maakt blind. Love is blind.
MMM
Makkelijker gezegd, dan gedaan. Easier said than done.
Misdaad loont niet. Crime doesn’t pay.
Muren hebben oren. Walls heave ears.
OOO
Oefening baart kunst. Practice makes perfect.
Oude liefde roest niet. True love never grows old.
SSS
Schijn bedriegt. Appearances are deceptive.
Soort zoekt soort. Birds of a feather flock together.
Stille wateren hebben diepe gronden. Still waters run deep.
TTT
Twee vliegen in één klap slaan. To kill two birds with one stone.
Tijd vliegt. Time flies.
UUU
Uit het oog, uit het hart. Out of sight, out of mind.
ZZZ
Van een kale kip kan men niet plukken. You can’t squueze blood out of water.
Vele handen maken licht werk. Many hands make light work.
Vegrissen is menselijk. To err is human.
Vroeg begonnen, veel gewonnen. The early bird catches the worm.
WWW
Waar een wil is, is een weg. Where there’s a will, ther’s a way.
Waar rook is, is vuur. There’s no smoke without a fire.
Wie a zegt, moet ook b zeggen. In for a penny, in for a pound.
Wie het eerst komt, het eerst maalt. First come, first served.
Wie het laatst lacht, lacht het best. He who laughs last, laughs best.
Wie kaatst, moet de bal terug verwachten. Those who play at bowls, must look out for rubs.
Wie zaait, zal oogsten. As you make your bed, so must you lie in it.
Wie de schoen past, trekke hem aan. Whom the cap fits, let him wear it.
ZZZ
Zien is geloven. Seeing is believing.
Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten. Every man’s censure is first moduled in his own nature.
Zo gewonnen, zo geronnen. Easy come, easy go.
Zwijgen is goud. Silence is golden.