Wat je hoort, is soms niet wat je ziet

De uitspraak en spelling van woorden in het Engels is vaak niet hetzelfde. Dat kan ook niet, want het alfabet bestaat uit 26 letters en het Engels kent 44 klanken.

Om van woorden aan te geven hoe ze uitgesproken moeten worden, is het fonetisch schrift ontwikkeld. Voorbeelden hiervan kom je tegen in een woordenboek. Je ziet dan achter het woord dat je hebt opgezocht, het woord in fonetisch schrift staan.

Om aan te geven dat een woord fonetisch geschreven is, worden de tekens tussen // geplaatst. Als het gaat om spelling van woorden, dan worden die woorden (of letters) tussen <> gezet.

De fonetische tekens

Het fonetisch schrift is onder te verdelen in 3 categorieën: de klanken die horen bij klinkers, bij medeklinkers en de zogenaamde tweeklanken. Dit zijn klanken waarbij in het fonetisch schrift twee tekens worden gebruikt. In de spelling gaat het hierbij om een, twee of drie letters.

Klinkers

klank voorbeeld uitspraak
arm De klank van de /a/ in het Nederlandse <bad> iets langer aanhouden.
bat Extra uitleg
silent Deze klank wordt de &lt;sjwa&gt; genoemd. Klinkt als in <de>.
stop Zit tussen de Nederlandse /o/ en /a/ in. Je lippen iets minder tuiten.
form Denk aan de uitroep bij het zien van vuurwerk: oohhhh!
bet Extra uitleg
bird Lijkt op de klank die je maakt als je even moet nadenken: uhhh.
he De Nederlandse /ie/ langer aanhouden.
bit Bijna hetzelfde als de Nederlandse /i/ in <dit>.
but Deze klank zit tussen /a/ en /o/ in. Als je de /u/ uit het Nederlandse <bus> overdreven uitspreekt, kom je aardig in de buurt.
boot De Nederlandse klank /oe/ iets langer aanhouden.
put Lijkt op de Nederlandse klank /oe/; maak je mond iets minder rond.

Tweeklanken

klank voorbeeld uitspraak
baby Als in het Nederlandse woord <mee>, iets langer aanhouden.
care Denk aan de Engelse uitroep ‘Yeah!’.
hear Spreek de klanken eerst afzonderlijk uit. Maak er daarna een vloeiend geheel van.
find Denk aan de uitroep als iets fout gaat: Ai!
most Als in het Nederlandse woord <boot>, iets langer aanhouden.
boy Dezelfde klank als in het woord <hoi>
out Denk aan de uitroep bij pijn: Au!
poor Begin met een /oe/ waarbij je mond iets minder rond maakt en eindig met de sjwa.

Medeklinkers

klank voorbeeld uitspraak
the Extra uitleg
think Extra uitleg
bet Zoals in het Nederlands.
day Zoals in het Nederlands.
form Denk aan een band die leeg loopt: fffffffff.
give Extra uitleg
hand Zoals in het Nederlands.
vision Zoals in het Nederlandse <sjaak>, maar laat je stembanden meetrillen.
jump Denk aan het automerk <jeep>. Lijkt op , maar laat je stembanden trillen.
cat Overdrevener dan in het Nederlands; staat hij voor een klinker, dan volgt er een ‘plofje’: je geeft wat lucht aan de /k/ mee.
look Zoals in het Nederlands.
man Zoals in het Nederlands.
name Zoals in het Nederlands.
sing Zoals in het Nederlandse <zing> en <stank>.
put Overdrevener dan in het Nederlands; krijgt een ‘pufje’ mee voor een klinker.
run Het puntje van je tong omhoog krullen en een bromgeluid maken.
say Zoals in het nederlands.
she Zoals in het Nederlandse <sjaak> of <shampoo>.
two Overdrevener dan in het Nederlands; na een klinker volgt een ‘plofje’.
cheese De klank die je maakt als je moet niezen: hatsjie!
yes Zoals in het Nederlands.
very Minder aangezet dan in het Nederlands. Ga de kant van de /w/ op.
we Extra uitleg.
zoo Zoals in het Nederlands.