Je ziet hier een gedeelte uit een strip van Winnie the Pooh, waarin Eeyore net heeft verteld dat hij de ‘Mulligrubs’ heeft en uitlegt wat dat is.

Het laatste stukje van de zin na de komma, ‘isn’t it?’, wordt een ‘question tag’ genoemd. Question tags worden gebruikt om instemming aan iemand te vragen. In het Nederlands gebruiken we daarvoor woorden als: toch?, hè?, of niet soms?, niet waar?

–> Dat is niet duur, hè?
–> Dat is jouw vader, toch?
–> Er staat een harde wind, of niet soms?

Hoe maak je een question tag?

Bij het maken van een tag moet je op een aantal dingen letten. Stapsgewijs kun je er achterkomen hoe je de tag in elkaar moet zetten:

1. Kijk of er in de zin voor de komma een hulpwerkwoord* staat.
Ja? –> herhaal het hulpwerkwoord in de tag
Nee? –> gebruik do/does/did in plaats van het werkwoord voor de komma. Let hierbij goed op de tijd waarin de zin voor de komma staat. Tegenwoordige tijd: do/does, verleden tijd: did.
2. Is de zin voor de komma ontkennend, dus staat er bijvoorbeeld  n’t, not, no in, dan moet dat na de komma niet. Is de zin voor de komma niet ontkennend, dan moet dat na de komma wel.
3. Herhaal de persoon uit de zin voor de komma.

* voor meer uitleg over hulpwerkwoorden: http://wp.digischool.nl/engels/oefenen/grammatica/hulpwerkwoorden/

Voorbeeld 1:

Je hebt de zin:

It is cold,

Achter die zin moet een tag komen:

Stap 1: hulpwerkwoord, ja of nee?
–> ja: is
herhaal het hulpwerkwoord
is ……
Stap 2: staat er voor de komma een woord in de zin die hem ontkennend maakt?
–> nee: maak het werkwoord achter de komma ontkennend.
isn’t …..
Stap 3: herhaal de persoon.
isn’t it
Complete zin: It is cold, isn’t it?

Voorbeeld 2

Je hebt de zin:

You love him,

Achter deze zin maak je als volgt de tag:

Stap 1: hulpwerkwoord, ja of nee?
–> nee: do/does/did gebruiken en kijken in welke zin de tijd staat.
Tegenwoordige tijd, dus do ……
Stap 2: staat er voor de komma een woord in de zin die hem ontkennend maakt?
–> nee: maak het werkwoord achter de komma ontkennend.
don’t …..
Stap 3: herhaal de persoon.
don’t you
Complete zin: You love him, don’t you?

Voorbeeld 3

Je hebt de zin:

This chocolate milk isn’t hot,
Stap 1: hulpwerkwoord, ja of nee?
–> ja: is
is ……
Stap 2: staat er voor de komma een woord in de zin die hem ontkennend maakt?
–> ja: maak het werkwoord achter de komma bevestigend
is …..
Stap 3: herhaal de persoon
is it
Complete zin: This chocolate milk isn’t hot, is it?

In het kort

Een question tag is een korte aangeplakte zin, waarmee je om instemming of een reactie van een ander vraagt.

Om een question tag te maken, moet je een aantal stappen doorlopen:

1. Kijk of er in de zin voor de komma een hulpwerkwoord staat.
Ja? –> herhaal het hulpwerkwoord in de tag
Nee? –> gebruik do/does/did
2. Is de zin voor de komma ontkennend, dus staat er bijvoorbeeld  n’t, not, no in, dan moet dat na de komma niet. Is de zin voor de komma niet ontkennend, dan moet dat na de komma wel.
3. Herhaal de persoon uit de zin voor de komma.

Als je do/does/did moet gebruiken, is het belangrijk om te weten in welke tijd de zin voor de komma staat. Is dat de tegenwoordige tijd, dan gebruik je ‘do/does’. Is het de verleden tijd, dan gebruik je ‘did’.