When I arrived Ann had just left.

Op het moment dat ik binnen kwam, was Ann net vertrokken.

De tijd waarin deze zin staat, heet de past perfect (voltooid verleden tijd). Het is de verleden tijd variant van de present perfect (voltooid tegenwoordige tijd).

Hoe maak je de past perfect?

had + voltooid deelwoord

 

–> voltooide deelwoorden van regelmatige werkwoorden: werkwoord + -ed
–> voltooide deelwoorden van onregelmatige werkwoorden: zie http://wp.digischool.nl/engels/oefenen/grammatica/grammatica-over-werkwoorden/onregelmatige-werkwoorden/

 

bevestigend
Ann had just left.
ontkennend
Ann hadn’t just left.
vragend
Hadn’t Ann just left?

 

Wanneer gebruik je de past perfect

als je wilt vertellen over iets dat in het verleden gebeurd is (Ann had just left), vlak voor iets anders gebeurde (I arrived).

 

Op een tijdlijn kan dat als volgt weergegeven worden: