1. Een percentage van een bedrag.
Vraag: Hoeveel is 8,2% van €225,- ?

Bereken eerst wat 1% is, dit doe je door het bedrag te delen door 100. Daarna vermenigvuldig je het met het aangegeven percentage.

(totaalbedrag : 100)  x percentage = (225 : 100) x 8,2 = €18,45

2. Verhogen met een percentage.
Vraag: Wat krijg je als een bedrag van €225,- wordt verhoogd met 17,5%?

Bereken eerst het percentage zoals bij 1.
En tel daarna het antwoord bij het totaalbedrag op.

(totaalbedrag : 100)  x percentage = (225 : 100) x 17,5 = 39,38*
totaalbedrag + antwoord* = 225 + 39,38* = €264,38

3.  Verminderen met een percentage.
Vraag: Wat krijg je als een bedrag van € 225,- wordt verminderd met 17,5%?

Bereken eerst het percentage zoals bij 1.
En haal daarna het antwoord van het totaalbedrag af.

(totaalbedrag : 100)  x percentage = (225 : 100) x 17,5 = 39,38*
totaalbedrag – antwoord* = 225 – 39,38* = €185,62

4. Een gedeelte van een geheel uitrekenen.
Vraag: Hoeveel is €40,- in procenten van €200,-?

Hier deel je het kleinste bedrag door het grootste bedrag

(Deel : Geheel) x 100 = (40 : 200) x 100 = 20%

5. Een groeipercentage uitrekenen.
Vraag: Een bedrag van €225,- wordt vermeerderd tot €325,-. Wat is de toename in procenten?

Bij dit soort vragen pak je eerst het nieuwe bedrag, daar haal je het oude bedrag vanaf (zo weet je wat de groei is), Hierna deel je dit antwoord door het oude bedrag en als laatste doe je het x100

(Nieuw – Oud) : Oud   x 100 = (325 – 225) : 225 x 100 = 44,44%

Geen paniek: als er een getal uit komt onder de 0 (bijvoorbeeld -15), dit betekent dat er geen groei is maar een daling van 15%

Oefenen met procenten doe je hier