Beschrijving van het thema:
In de tijd dat de woningbouwcorporaties opgericht werden, hadden zij als taak om het huisvestingsbeleid van de overheid uit te voeren. Tegenwoordig hebben ze een hele andere taak. Ze staan nu veel meer los van de overheid, ze zijn verzelfstandigd. Dat heeft als gevolg dat ze hun aanbod gaan afstemmen op wat de consument wil. Behalve woningen gaan woningbouwcorporaties bijvoorbeeld ook diensten leveren, zoals zorgpakketten voor ouderen, verzekeringen of onderhoud. Ze zijn dus commerciëler ingesteld dan vroeger. Dat is nodig omdat ze veel minder subsidie van de overheid krijgen en omdat de concurrentie met koopwoningen groter is geworden. Woningbouwcorporaties dragen nog steeds verantwoordelijkheid voor de huisvesting van de lagere inkomensklasse. Er wordt dus van corporaties een behoorlijke vindingrijkheid gevraagd om dit alles te realiseren.

Interessante vragen:

 • Wat zijn de taken van een woningbouwcorporatie?
 • Wat zijn nadelen van verzelfstandiging in het algemeen?
 • Hoe zou een woonwijk er over 20 jaar uit kunnen zien?
 • Wat is het gevolg van verzelfstandiging voor de consument?

Voorbeelden van probleemstellingen:

 • Op welke manier kan de overheid ervoor zorgen dat woningbouwcorporaties zich ook blijven inzetten voor huisvesting van de lagere inkomensklassen?
 • Welke woonbehoeften heeft de bewoner van de toekomst?
 • Op welke manier kunnen woningbouwcorporaties hun maatschappelijke taak vervullen terwijl zij uiteindelijk toch zonder subsidie zelfstandig moeten functioneren?
 • Welke activiteiten zou een woningbouwcorporatie kunnen gaan ontwikkelen om op de behoeften van de consument in te spelen?

Voorbeelden van onderzoeksactiviteiten:

 • Houd een interview met iemand van de woningbouwcorporatie waarbij je erachter probeert te komen hoe die woningbouwcorporatie omgaat met haar nieuwe rol en wat haar plannen voor de toekomst zijn.
 • Schrijf een beschouwing waarin je de voor -en nadelen van de nieuwe rol van de woningbouwcorporatie beschrijft.
 • Houd een enquête waarmee je onderzoekt wat de woonbehoeften zijn van de consument. Denk bijvoorbeeld aan de wens voor internetaansluiting en een veilige wijk.

Voorbeelden van eindproducten en presentatiemogelijkheden:

 • Organiseer in de klas een brainstormsessie over de woonbehoeften van de bewoner in de toekomst.
 • Schrijf een beleidsadvies voor het ministerie van VROM over de rol van woningbouwcorporaties in onze maatschappij
 • Maak met behulp van een videocamera een reportage waarin je verschillende belanghebbenden interviewt.

Bronnen:
Hoe werkt Direct Wonen?
7 stappen naar uw nieuwe huurwoning via Direct Wonen.

Aedesnet
Vereniging van woningcorporaties in Nederland met nieuws, de agenda en links.

VROM – Dossier Woningcorporaties

Dit werkstuk werd geschreven door Jessica van den Bosch.