Beschrijving van het thema:
1.jpeg‘Standort Deutschland’, ofwel; ‘Vestigingsplaats Duitsland’ is een leus waarmee de Duitse politiek het land op de kaart probeert te zetten als goede locatie voor internationale bedrijven. En met succes: In 2004 stond het land in de top drie als het om vestigingsplaatsfactoren gaat. Alleen de Verenigde Staten en China doen het op dit punt beter. Om mee te tellen binnen de wereldeconomie is het steeds belangrijker voor een land om internationale bedrijven binnen de grenzen te hebben. Door de globalisering speelt de economie zich steeds meer op het wereldwijde schaalniveau af. Duitsland is daarom voortdurend bezig om de vestigingsplaatsfactoren te verbeteren en onder de aandacht van de rest van de wereld te brengen. Ook tussen de Duitse regio’s speelt zich een concurrentiestrijd af als het gaat om het binnenhalen van bedrijvigheid. De regio’s in het zuidwesten van het land zijn het meest succesvol. De oostelijke regio’s lukt het maar niet om een sterke economie op te bouwen. Tegelijkertijd is elk landsdeel weer gespecialiseerd in een bepaald soort bedrijvigheid. Welke factoren maken regio’s tot een succes? Welke maatregelen kunnen bestuurders nemen om bedrijvigheid naar een regio te halen? Verklaar jij het succes van ‘Standort Deutschland’?

Interessante vragen:

 • Wat zijn vestigingsplaatsfactoren?
 • Welke regio’s in Duitsland zijn succesvol in het aantrekken van bedrijven?
 • Hoe kun je regio’s met elkaar vergelijken?
 • Zijn de vestigingsplaatsfactoren van tegenwoordig dezelfde als in het verleden?
 • Zijn regio’s met de beste vestigingsplaatsfactoren ook automatisch de meest succesvolle regio’s?
 • Wat doen regio’s om zich van een negatief imago te ontdoen?
 • Vestigen bedrijven zich altijd op de meest logische plaats?
 • Wie bepaalt waar een bedrijf zich vestigt?

Voorbeelden van probleemstellingen:

 • Is de Duitse hoofdstad Berlijn een Global City?
 • ‘Made in Germany’; Is industriële productie in Duitsland een teken van een gezonde economie of van verval?
 • Wat is de invloed van de oostwaartse uitbreiding van de Europese Unie op de Duitse economie?
 • Welke kansen op succes heeft de economie van het voormalige Oost-Duitsland binnen het verenigde Europa?
 • Hoe verandert het Ruhrgebied van een oude industrieregio tot een regio met een internationaal ondernemersklimaat?
 • Wat zijn de voordelen van ‚Standort Deutschland’ en hoe probeert de Duitse overheid deze te versterken

Voorbeelden van onderzoeksactiviteiten:

 • Stel een lijst samen van multinationals. Zoek op internet op waar deze bedrijven hun Europese hoofdkantoor hebben. Waarom hebben ze voor dit land gekozen?
 • Verdiep je in de Duitse geschiedenis. Wanneer ontwikkelde Duitsland zich tot een economische grootmacht? Welke invloed hadden de oorlogen op de economie van het land? Wat was de invloed van het communisme in Oost-Duitsland?
 • Doe statistisch onderzoek naar de sterke en de zwakke Duitse regio’s. Vergelijk bijvoorbeeld twee West-Duitse en twee Oost-Duitse regio’s met elkaar door criteria met elkaar te vergelijken als werkloosheid, aandeel van de beroepsbevolking in een bepaalde sector of het BNP. Publiceer je gegevens in grafieken en tabellen.
 • Bezoek het Ruhrgebied. Het Regional Verband Ruhr http://www.rvr-online.de/ heeft routes door de regio uitgezet langs oude mijnen en industrie. Op verschillende plaatsen wordt zichtbaar hoe de regio de oude industrie omzet in nieuwe bedrijvigheid. Verwerk dit tot een interessante presentatie
 • Vergelijk oude en nieuwe kaarten van Duitsland. Onderzoek welke regio’s vroeger de meeste bedrijvigheid kenden en welke nu. Welke soorten bedrijven vind je op welke plaatsen en waarom vind je deze daar? Maak een thematische kaart van het huidige Duitsland met daarop de verschillende regionale specialisaties (economische activiteiten).
 • Inventariseer de vestigingsplaatsvoordelen van de verschillende Duitse deelstaten. Bezoek hun websites en die van de Kamer van Koophandel (Industrie und Handelskammer).
 • Houd een interview met een Nederlands bedrijf dat een vestiging heeft in Duitsland of handelscontacten met dit land onderhoud. Denk bijvoorbeeld aan bloemenexporteurs, auto-importeurs, transportondernemingen etc. In welke delen van Duitsland zijn zij actief en waarom juist daar?

Voorbeelden van eindproducten en presentatiemogelijkheden:

 • Schrijf een investeringsplan voor een bedrijf. Neem een bestaand of denkbeeldig bedrijf in gedachte. Jouw bedrijf moet zich ergens vestigen in Duitsland. Onderzoek waar de beste locatie voor jouw bedrijf is. Toon dit aan door middel van kaartmateriaal, statistische gegevens, informatie van overheidssites.
 • Maak een promotiefolder voor een stad (bijv. Berlijn) of een gebied, waarin je je richt op een bepaalde bedrijfssector. Je wilt bedrijven in deze sector ervan overtuigen dat zij zich in jouw stad moeten vestigen. Neem hierin bijvoorbeeld ook interviews met belangrijke personen uit het door jou gekozen gebied op.
 • Maak een investeringsatlas voor Duitsland. Maak verschillende kaarten, grafieken en tabellen waaruit blijkt welke plaatsen in Duitsland welke vestigingsplaatsvoordelen bieden. Het doel van deze Atlas is om investeerders snel een overzicht te bieden waar ze zich moeten vestigen.
 • Maak een presentatie over het Ruhrgebied. Laat aan de hand van kaarten en foto’s van vroeger en nu zien hoe de rgio is veranderd.

Bronnen:
Duitslandweb
Het Duitslandweb is het portaal voor iedereen die belangstelling heeft voor Duitsland en de Duits-Nederlandse betrekkingen. Hier kun je informatie vinden over Duitsland en kennis opdoen over actuele thema’s uit de Duitse politiek, samenleving en recente geschiedenis. De website is geschreven en wordt bijgehouden door het Duitsland Instituut Amsterdam.

Ministerie van Economische zaken
De EVD is als agentschap van het ministerie van Economische zaken de uitvoeringsorganisatie van de rijksoverheid voor het faciliteren en het stimuleren van internationaal ondernemen en internationale samenwerking. De EVD houdt landenpagina’s bij met belangrijke informatie voor bedrijven die willen investeren in het buitenland. Met veel handige links naar andere organisaties.

Wikipedia
In dit lemma beschrijft de grootste online encyclopedie het belang van Duitsland als vestigingsplaats. Wikipedia wordt geschreven door de gebruikers ervan. De informatie wordt door een team van mensen op waarheid gecheckt. De betrouwbaarheid van de bron is hoog, maar niet hoog genoeg voor wetenschappelijk gebruik.

Invest in Germany
Invest in Germany is the official investment promotion agency of Germany. Our mandate is to assist and consult international companies about investment opportunities in Germany.

Nederlands- Duitse Kamer van Koophandel
De voornaamste taak van de Nederlands-Duitse Handelskamer (DNHK) is het bevorderen van de handelsbetrekkingen tussen Nederland en Duitsland. Al meer dan 100 jaar adviseert en ondersteunt de DNHK Nederlandse en Duitse bedrijven die in het buurland zaken willen doen en levert passende diensten vanuit haar kantoor in Den Haag en haar steunpunt in Düsseldorf.

Destatis
Destatis is het bureau voor de statistiek van Duitsland. Alle mogelijke cijfers over de Duitse economie, bevolking en vele andere thema’s zijn op deze site te vinden. De site is zowel in het Duits als in het Engels te raadplegen. Voor het opzoeken van de gegevens is enige kennis van statistiek vereist. Gegevens kunnen ook als thematische kaarten, grafieken en tabellen worden getoond.

SWR (Südwestrundfunk)
De Südwestrundfunk is een Duitse regionale radio- en televisieomroep. De SWR heeft een dossier bijgehouden met artikelen en uitzendingen over het thema ‘Standort Deutschland’ waarin de verschillende aspecten van Duitsland en de regio’s als vestigingsplaats worden toegelicht. De site is in het Duits.

World Trade Organisation
De Wereldhandelsorganisatie (WTO) bevordert wereldwijde vrijhandel. Het streven is om zoveel mogelijk handelsbarrières af te schaffen en om handelsconflicten tussen landen te beslechten. De WTO houdt op de website ook informatie bij over economie van de verschillende landen die lid zijn. Duitsland handelt internationaal onder de vlag van de Europese Unie.

Regionalverband Ruhrgebiet
Het Regionalverband Ruhrgebiet coördineert en publiceert de economische en toeristische activiteiten in deze voormalige industrieregio. Het doel is om zoveel mogelijk positieve ontwikkelingen te bundelen en naar buiten te brengen. Voor wie zich interesseert in deze belangrijke regio in Duitsland, is de site onmisbaar! De site is in het Duits

Berlijn
De hoofdstad Berlijn vormt tegelijkertijd een deelstaat binnen Duitsland. Doordat de landelijke politiek er is gevestigd, trekken veel bedrijven naar de stad. Toch heeft Berlijn voor een hoofdstad maar weinig internationale bedrijven binnen de stadsgrenzen. Op deze website legt de stad uit welke de vestigingsplaatsvoordelen zijn. De site is in het Duits en in het Engels te raadplegen.

Die Welt Online
Die Welt is een toonaangevend Duits dagblad. Regelmatig wordt hierin over de stand van de Duitse economie bericht. Het loont de moeite deze site te raadplegen en te zoeken op verschillende zoekbegrippen: http://www.welt.de/

Focus Online
Dit artikel uit het Duitse weekblad Focus gaat in op de economische recessie bij Opel. Zoek ook op andere trefwoorden op de site van Focus Online!

Deze tekst werd geschreven door Pieter Creemer.