Beschrijving van het thema:
Verplaatsing van bedrijfsprocessen naar landen met lagere lonen wordt offshoring genoemd. Dit is niet altijd zichtbaar voor de klant; wist jij bijvoorbeeld dat de ABN-AMRO bank bepaalde transacties laat uitvoeren in India?! Dit offshoren doen westerse ondernemingen om meerdere redenen. Het belangrijkste motief is kostenvermindering; de loonkosten van een Indiase werknemer zijn 10% van een werknemer in Nederland die hetzelfde werk doet! Andere redenen voor offshoring zijn de grote aantallen hoogopgeleide en gekwalificeerde werknemers in landen zoals India, het veroveren van nieuwe afzetmarkten, het voorblijven van je concurrenten en het profiteren van gunstige regelgeving elders op de wereld. In principe is dit proces van offshoring gunstig voor de consument: als de productiekosten omlaag gaan zullen de prijzen uiteindelijk ook dalen, terwijl de kwaliteit gelijk blijft of zelfs toeneemt door het inzetten van goed opgeleid personeel! Toch kent offshoring ook een keerzijde; het verplaatsen van werkzaamheden naar lagelonenlanden kost mensen hier in Nederland hun baan. Een recent onderzoeksrapport ‘Visie op verplaatsing’ schat dat jaarlijks ongeveer 9.000 banen door bedrijfsverplaatsingen uit Nederland verdwijnen en men verwacht dat dit alleen maar zal toenemen. Hierdoor ontstaat een maatschappelijke discussie of offshoring nu echt wel zo goed is voor de Nederlandse economie. Daarbij gaat offshoring ook regelmatig mis; bedrijven onderschatten dat samenwerken met mensen uit een andere cultuur niet altijd eenvoudig is. Zo kunnen het spreken van verschillende talen en verschillende normen, waarden en gebruiken soms tot aardig wat problemen leiden.

Interessante vragen:

 • Welke bedrijven ken jij die (een deel van) hun bedrijfsprocessen naar het buitenland hebben verplaatst? Merkt de klant hier iets van? Zo ja, wat dan precies?
 • Welke voor- en nadelen heeft offshoring voor een organisatie?
 • Welke voor- en nadelen heeft offshoring voor de Nederlandse economie?
 • En voor de wereldeconomie?

Voorbeelden van probleemstellingen:

 • Welke landen en gebieden zijn momenteel aantrekkelijk voor westerse bedrijven om activiteiten naar te offshoren? Wat maakt deze locaties aantrekkelijk?
 • Welke problemen komen bedrijven tegen bij het verplaatsen van werk naar het buitenland?
 • Welke activiteiten verplaatsen de Nederlandse ondernemingen nu precies naar het buitenland? Je kunt hierbij bijvoorbeeld onderscheid maken tussen verschillende sectoren zoals de financiële sector (banken en verzekeringen), de ICT-sector, productiebedrijven etc.

Voorbeelden van onderzoeksactiviteiten:

 • Zoek tien artikelen in de Nederlandse pers over offshoring. In hoeverre zijn deze berichten positief, negatief of neutraal? Welke redenen worden hiervoor genoemd?
 • Zoek een bedrijf dat plannen heeft om banen te offshoren naar een ander land. Bedenk tegen welke problemen het bedrijf aan zou kunnen lopen op het gebied van cultuurverschillen.
 • Probeer in contact te komen met een manager die betrokken is geweest bij het offshoren van activiteiten naar het buitenland. Interview deze persoon en vraag onder andere naar de redenen voor het offshoren, de problemen waar de organisatie tegenaan liep en welke oplossingen hiervoor gevonden zijn.
 • Kies een Nederlandse onderneming die banen heeft verplaatst naar het buitenland. Onderzoek waarom dit precies gedaan is (de motieven) en waarom het land in kwestie gekozen is.

Voorbeelden van eindproducten en presentatiemogelijkheden:

 • Kies een Nederlandse organisatie die zich nog niet bezighoudt met offshoring. Verdiep je in de activiteiten die er plaatsvinden en bekijk de mogelijkheden voor dit bedrijf met betrekking tot het verplaatsen van werk naar een lagelonenland. Schrijf hiervoor een plan van aanpak, waarbij je ook ingaat op het land waar naartoe de activiteiten verplaatst moeten worden en de motieven hiervoor.
 • Stel zelf een dossier samen met relevante krantenartikelen over offshoring. Gebruik deze voor het schrijven van een werkstuk over offshoring en voeg ze toe als bijlage.
 • Geef een presentatie in je klas over offshoring. Vertel welke organisaties zich momenteel met offshoring bezighouden, naar welke landen zij het werk verplaatsen, de motieven hiervoor, veelvoorkomende problemen en geef tips om het proces goed te laten verlopen. Je kan gebruik maken van Powerpoint om je presentatie te ondersteunen met kernwoorden, foto’s en plaatjes.   

 Nog meer tips:

 • Bekende bedrijven die zich bezighouden met offshoring zijn onder andere ABN-AMRO, Philips en LogicaCMG. Op de websites van deze organisaties kun je ongetwijfeld meer informatie hierover vinden.
 • Offshoring is momenteel een ‘hot topic’. Houd daarom het nieuws goed in de gaten en probeer deze in je werkstuk te betrekken. Zo blijft je werkstuk actueel en aantrekkelijk om te lezen.

Bronnen:

FNV
FNV Bondgenoten is een vereniging die de belangen van werknemers in de industrie, diensten, vervoer en voeding behartigt. Op deze website vind je onder het kopje “ ICT” allerlei artikelen over offshoring in deze sector.

De trek naar lagelonenlanden
Lees in dit artikel de meningen over offshoring van bekende personen uit het bedrijfsleven, ondernemingsraadvoorzitters en politici. Op deze website vind je verder ook informatie over India, een zeer populaire offshore-bestemming.

Computabel
Dit weekblad volgt alle belangrijke trends en ontwikkelingen op het gebied van automatisering en informatietechnologie. In dit artikel gaat men in op offshoring in de IT-sector en worden er voorbeelden van Nederlandse bedrijven gegeven die hiermee bezig zijn. In juli 2005 verschijnt er zelfs een speciale uitgave van Computabel geheel gewijd aan offshoring!!

Dit werkstukpakket is geschreven door Lesley Zandvliet.