Beschrijving van het thema:
Klanten willen geen producten kopen van bedrijven die de omgeving vervuilen of die hun werknemers slecht behandelen. Ook werknemers zelf vinden het niet fijn om in zulke bedrijven te werken. Het beleid wat een organisatie voert om deze punten te verbeteren wordt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) genoemd.

Regelmatig wordt MVO ook wel duurzaam ondernemen genoemd. In het kort houdt dit in dat bedrijven zich structureel aan de verwachtingen van belanghebbenden moeten houden. Op deze manier kunnen zij waarde toevoegen aan de onderneming zelf, de mensen en het milieu.

MVO is inmiddels een must en kent een lange traditie. Vooral de laatste jaren is MVO uitgegroeid tot een “hot item” en kom je de term tegen op websites, in reclames en in krantenartikelen.

Niet alleen grote bedrijven houden zich bezig met maatschappelijk ondernemen. Uit cijfers van het ministerie van onderwijs blijkt dat 49% van de bedrijven met minder dan tien werknemers zich bezighoudt met maatschappelijk ondernemen. Voor middelgrote bedrijven ligt dit percentage op 74%, terwijl 82% van de grote bedrijven maatschappelijk verantwoorde activiteiten verrichten.

Interessante vragen:

 • Wanneer is een bedrijf volgens jouw maatschappelijk verantwoord bezig?
 • Op welke manier kunnen verschillende soorten ondernemingen zich bezig houden met maatschappelijk verantwoord ondernemen?
 • Welke bedrijven ken jij die zich bezig houden met maatschappelijk verantwoord ondernemen?
 • Wat voor voor- en nadelen heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen voor een bedrijf?

Voorbeelden van probleemstellingen:

 • Wat drijft ondernemingen om aan maatschappelijk verantwoord ondernemen te doen?
 • Wat voor soort acties en wat voor beleid gebruiken bedrijven om maatschappelijk verantwoord te zijn?
 • In welke sector en in wat voor soort bedrijven besteden organisaties het meeste aandacht aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Voorbeelden van onderzoeksactiviteiten:

 • Vergelijk twee dezelfde soort ondernemingen (bijvoorbeeld Nike en Adidas) en benadruk de verschillen en overeenkomsten in hun beleid over MVO.
 • Belicht uit het nieuws een bedrijf wat zich niet aan maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft gehouden. Leg uit om wat voor schandaal het gaat, hoe zij dit zouden kunnen verbeteren en hoe zij hun positie naar de buitenwereld toe kunnen herstellen.
 • voor elk van de drie P’s (winst, mensen en milieu), twee voorbeelden over activiteiten van maatschappelijk ondernemen en leg uit waarom ze tot MVO behoren.
 • Probeer in contact te komen met een bedrijf en vraag naar de persoon die verantwoordelijk is voor het MVO-beleid. Interview deze persoon en vraag naar de achtergrond van het beleid, de redenen om aan MVO te doen en de positieve en negatieve consequenties van het beleid.

Voorbeelden van eindproducten en presentatiemogelijkheden:

 • Veel bedrijven in ontwikkelingslanden (zoals China en India) doen nog niet aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Vergelijk een bedrijf uit een ontwikkelingsland met een Nederlands bedrijf en benadruk de verschillen. Geef je persoonlijke mening over de manier hoe beiden met de drie P’s omgaan en adviseer ze op mogelijke verbeterpunten. Presenteer je bevindingen d.m.v. plaatjes en beeldmateriaal.
 • Zoek in kranten en tijdschriften naar artikelen over MVO. Schrijf een werkstuk over dit onderwerp, waarin je de verschillende acties verwerkt.
 • Verzin een beleid voor een zelfgekozen organisatie, waarin je een grote actie bedenkt die hier bij past. Voor inspiratie kun je kijken naar acties van andere ondernemingen, maar let erop dat je idee wel creatief en nieuw is. Schrijf een plan, waarin je je richt op het uiteindelijke doel van de actie, de doelgroep en de middelen die deze organisatie moet gebruiken.

Nog meer tips:

 • Niet alleen organisaties die een fabriek hebben doen aan MVO (bijvoorbeeld Nike). Ook financiële instellingen als KPMG en overheidsinstellingen richten zich op MVO. Kijk op de website en in jaarverslagen van deze verschillende organisaties voor meer informatie.
 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een hot topic. Kijk daarom regelmatig naar het nieuws en lees de krant. Let vooral op specifieke acties en schandalen met betrekking tot dit onderwerp. Deze kun je verwerken in je werkstuk waardoor het zowel praktisch en actueel is.

Bronnen:
Kenniscentrum duurzaam ondernemen
Op deze site kun je zowel algemene informatie vinden als nieuws en publicaties over het onderwerp. Op het forum kun je kijken wat mensen zowel bezig houdt m.b.t. dit onderwerp.

MVO in India
Deze site geeft je een beeld van MVO in India. Het behandeld de manier hoe MVI in dit ontwikkelingsland is geregeld. Onderwerpen als kinderarbeid en mensenrechten worden behandeld en er zijn vele publicaties over MVO in India te vinden.

Statusrapport
Dit is een artikel van een consultancy bureau over duurzaam ondernemen. Het rapport geeft inzicht in waarom en hoe bedrijven zich bezig moeten houden met MVO.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Op deze site kun je allerlei informatie vinden over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het begrip wordt uitgelegd en er is informatie te vinden over verslaggeving en verschillende instanties.

MVO website van MKB-Nederland

MVO website van Ministerie van Economische Zaken 

Internationaal ondernemen Dossier MVO 

Dit werkstukpakket is geschreven door Jolanda Slof.