Beschrijving van het thema:
Microsoft moet aan de Europese Unie een kleine 500 miljoen euro boete betalen. Terwijl Microsoft hoopte er met een waarschuwing vanaf te komen. De wetten van de Europese mededingsautoriteiten stellen dat bedrijven die misbruik maken van hun macht, dat andere bedrijven daardoor benadeeld worden, eens onder de loep genomen moeten worden. De werking van de vrije markt komt in gevaar en de Europese Commissie wil dit voorkomen. Omdat Microsoft geen ruimte gaf aan overige bedrijven, werden de wetten van de mededingingsautoriteiten grof overtreden, en dat liet Europa niet zomaar gebeuren. Om dit te voorkomen houdt Microsoft zich veel bezig met lobbypraktijken. Veel geld wordt besteed aan de creatie van grote netwerken om de bedrijven heen, zo proberen de bedrijven invloed te verkrijgen via personen die wel eens belangrijk voor ze zouden kunnen zijn zoals; bestuurders, politici, opinion-leaders. Overheden, in dit geval de Europese Commissie, proberen op hun beurt burgers ofwel de consumenten te beschermen. Voor beide partijen zijn de netwerken van groot belang, als je de juiste personen op de juiste posities binnen een bedrijf of overheid kent kun je dingen gedaan krijgen. Overheden en bedrijven kunnen niet met en zonder elkaar. Bedrijven zien het liefst de markt vrij bewegen met een minimale vorm van overheidsbemoeienis. Terwijl overheden zich genoodzaakt zien in te grijpen in bepaalde situaties. In dit werkstuk kun de perspectieven van zowel Microsoft als de Europese Unie belichten in de veelbesproken rechtszaak, en als je er echt in wilt verdiepen kan je onderzoek doen naar theorieën over lobbyen en netwerken.

Interessante vragen:

 • Wat was het conflict tussen de EU en Microsoft?
 • Waarom grijpt de EU in het geval van Microsoft als monopolist in?
 • Hoe is de rechtszaak tussen de EU en Microsoft afgelopen?
 • Wat betekent lobbyen precies?
 • Wat is het belang van lobbyen voor bedrijven?
 • Wat is het belang van netwerken?
 • Waaraan heeft Microsoft zijn monopolie te danken?

 Voorbeelden van probleemstellingen:

 • Hoe kunnen bedrijven overheden beïnvloeden? Hebben lobbypraktijken effect?
 • Wat is de precieze wisselwerking tussen overheid en bedrijf? Waarvoor hebben ze elkaar nodig en waarom botert het vaak niet tussen die twee?
 • In hoeverre moeten overheden ingrijpen in het vrije markt mechanisme? Moeten consumenten echt beschermt worden of kan men beter de markt zo veel mogelijk met rust laten?
 • Welke mogelijkheden heeft de EU om in te grijpen op het gebied van mededinging? Kan de EU Microsoft zomaar boetes opleggen? Hoe rechtvaardigt de EU dat?

Voorbeelden van onderzoeksactiviteiten:

 • Doe onderzoek naar welke bedrijven nog meer berecht of beboet zijn door overheden omdat zij de mededingingswetten overtraden.
 • Houdt een enquête onder bekenden of bekenden en onderzoek daarmee in hoeverre zij vinden dat de EU moet optreden tegen monopolisten.
 • Doe een literatuuronderzoek naar de zaak van de EU versus Microsoft, en verdiep je onderzoek eventueel met een literatuurstudie naar lobbyen en netwerken (hiervoor zul je wel naar een gespecialiseerde of universiteitsbibliotheek moeten gaan).
 • Bezoek de websites van de Europese Unie en let vooral op de mededingingsautoriteiten.

Voorbeelden van eindproducten en presentatiemogelijkheden:

 • Geef een aantal mensen uit de klas een verschillende stelling over de EU versus Microsoft, na het geven van jou presentatie. Geef ze even bedenktijd en daarna moeten ze een minuut de stelling verdedigen die jij ze hebt aangereikt. Probeer met zulke extreem mogelijke stellingen te komen zoals bijvoorbeeld; ‘microsoft moet een wereldleider zijn’. Je klasgenoten zullen overvallen zijn en dit levert vaak hilarische minipresentaties op!
 • Houdt een presentatie met het idee hoe de wereld eruit zou zien als overheden niet optreden tegen monopolisten. De wereld zou er dan zeer anders uitzien. Leg daarna uit wat de voordelen zijn van overheidsinterventie.
 • Simuleer de rechtszaak van Microsoft versus de EU in de klas. Laat eenderde van de klas voor Microsoft spelen, eenderde voor de EU en eenderde voor jury. Jij bent de rechter en de partij met de beste argumenten kan jou en de jury overtuigen en winnen zo de rechtszaak. Hierbij moet iedereen natuurlijk al wel wat weten over de zaak, je moet ze dus van tevoren inlichten, bijvoorbeeld aan de hand van een presentatie.

Toelichting vakken:

Management en organisatie bekijkt de niet economische kant van een organisatie en kun je gebruiken om de onderhandelingsstrategie van Microsoft te bekijken. Aangezien bij een bedrijf de economische belangen in een hoog vaandel staan kan het relevant deze in kaart te brengen. In deze case heeft de EU Microsoft hoge boetes op kunnen leggen, maatschappijleer geeft veel informatie over overheden en hun macht in de samenleving.

Nog meer tips:

 • Dus als je weinig tijd hebt kun je het beste het conflict tussen Microsoft en de EU uitpluizen, als je heel enthousiast bent en ruim voldoende de tijd hebt kun je je verder verdiepen in lobbyen en netwerken.
 • De kranten staan vol van artikelen over de mededingingsautoriteit, als je dagelijks een krant leest is er een goede kans dat je er veel over kan terugvinden.
 • Bij Microsoft zul je niet veel informatie vinden over deze zaak, ze zijn er natuurlijk niet trots op. Je kunt dus beter zoeken naar krantenartikelen of op de website van de EU. Microsoft laat ook weinig los over lobbypraktijken en netwerken, daarvoor zul je echt onderzoeksliteratuur moeten gebruiken die alleen in gespecialiseerde of universiteitsbibliotheken te vinden is.

Bronnen:
NRC Handelsblad
Hier kun je een boel interessante krantenartikelen van de afgelopen 3 maanden opzoeken. Je moet je vooraf wel (gratis) laten registreren, maar dan kan je met de zoekmachine heel snel en gemakkelijk alles opzoeken.

Europese Commissie
Op deze website staan een aantal zeer belangrijke zaken. Het belangrijkste kopje is in dit geval ‘concurrentie’ en het brengt je naar alle recente zaken van concurrentiegebied op Europees niveau. De zaak Microsoft kun je zo aanklikken. Verder zijn de kopjes ‘consumenten’ en ‘economische en monotaire unie’ erg handig.

Breekpunt
Dit is heel specifiek een klein artikel over de zaak van Microsoft versus de EU.

ZDNet
Ook een specifiek artikel waarin Microsoft aangeeft dat Europa in hun optiek wel een stapje terug kan doen.

Microsoft
Dit is een algemene site van Microsoft.

Dit werkstukpakket is geschreven door Pita Margry