Beschrijving van het thema:
Bij de aanschaf van nieuwe schoenen kijken jongeren niet alleen naar de prijs en of ze er wel stoer uitzien. Veel consumenten laten zich tegewoordig steeds meer leiden door de symbolische betekenis van een merk. Maar wat is een merk nu eigenlijk? Soms wordt een merk gedefinieerd als een naam, term, teken, symbool of ontwerp of een combinatie hiervan waardoor producten of diensten van een bepaalde aanbieder te herkennen zijn en onderscheiden kunnen worden van die van de concurrent. Volgens deze definitie is een merk dus het logo op je kleding, de merknaam van je schoenen, de verpakking etc. Maar eigenlijk omvat een merk meer. Ten eerste kan je denken aan de uiterlijke kenmerken van het product, maar wat daarnaast ook belangrijk is zijn de voordelen die het gebruik van het product je oplevert. Als laatste straalt een merk ook persoonlijkheid uit. De persoonlijkheid van een merk wordt waargenomen door de klant. Het gaat erom hoe jij het product ziet en waarneemt; het imago van het product. Hoe consumenten een bepaald product waarnemen wordt beïnvloed door middel van tv-reclames en advertenties maar ook door de prijs die gevraagd wordt en de plaats waar je het product kan kopen. In de marketing theorie worden deze bepalende factoren ook wel de vier Ps of marketing mix genoemd (product, promotie, prijs en plaats). Een statussymbool zoals een Ferrari is lang niet zo exclusief en luxe meer als deze op elke hoek van de straat te koop is en slechts de helft kost!!

Interessante vragen:

 • Welke merken koop jij altijd en welke uiterlijke kenmerken hebben deze merken?
 • Welke voordelen levert het gebruik van deze merken jou op?
 • Welk imago hebben deze merken en hoe is daarvoor gezorgd door de producent?
 • Welk imago geven deze merken jou?

Voorbeelden van probleemstellingen:

 • Welke factor van de marketing mix vind jij het meest belangrijk? Waarom?
 • Waarop wordt de prijs die de klant moet betalen voor een merkproduct gebaseerd?
 • Hoe verkrijgen bedrijven in Nederland het recht op een merknaam? Welke voordelen heeft merkbescherming voor een bedrijf?
 • Worden bedrijven beperkingen opgelegd bij het maken van reclame voor hun merk (denk aan verschillende producten zoals levensmiddelen maar ook tabak en alcohol)?
 • Vind je dat bedrijven consumenten (soms) misleiden met hun marketingstrategieë?
 • Op welke manieren treedt de consument en de overheid op tegen deze misleiding of ander onethisch gedrag?

Voorbeelden van onderzoeksactiviteiten:

 • Onderzoek welke merken populair zijn onder jouw klasgenoten. Kopen zij deze merken voor de uiterlijke kenmerken, voor de voordelen die het merk oplevert, voor het imago van het merk of een combinatie van deze factoren?
 • Onderzoek welke merken populair zijn bij een andere leeftijdsgroep, bijvoorbeeld je ouders. Letten zij op andere zaken bij het kopen van producten dan bijvoorbeeld jongeren?
 • Kies een product, bijvoorbeeld auto’s, en selecteer vier bekende merken. Vergelijk de marketing mix voor de vier producten. Probeer uit te vinden wat de producenten doen om zich te onderscheiden van de concurrent.
 • Probeer in contact te komen met een marketing manager van een bekend merk. Interview deze persoon over de manier waarop de marketing mix tot stand is gekomen.

Voorbeelden van eindproducten en presentatiemogelijkheden:

 • Deel de klas in verschillende groepen. Eén groep van zes leerlingen speelt de directie van een onderneming dat het nieuwe merk frisdrank op de markt wil brengen. De rest van de groepjes presenteren omstebeurt het marketing plan dat ze voor het merk ontworpen hebben. De directie kiest na afloop van alle presentaties het beste plan.
 • Doe alsof je marketing manager bent van een nieuw merk frisdrank, met de doelgroep jongeren van 14 tot 21 jaar. Ontwerp een marketing campagne om het merk populair te maken onder de doelgroep. Beslis hoe het product eruit moet zien om aantrekkelijk te zijn voor de doelgroep, waar het verkocht moet worden, hoeveel het moet kosten en wat voor reclamemiddelen gebruikt moeten worden. Maak het werkstuk waarin het marketing plan gepresenteerd wordt mooier met plaatjes en voorbeelden.

Nog meer tips:

 • De marketing van producten wordt door organisaties steeds weer anders aangepakt. Houd deze vernieuwingen goed in de gaten en probeer deze in je werkstuk te betrekken. Zo blijft je werkstuk actueel en aantrekkelijk om te lezen.
 • Op de website van het Benelux-Merkenbureau (http://www.bmb-bbm.org) is veel informatie te vinden over merken en de merkenwetgeving in de Benelux.
 • Als je op zoek bent naar de meest bekende merken van allerlei soorten producten moet je eens een kijkje nemen op http://namen-merknamen.pagina.nl, hier vind je links naar deze merken.

Bronnen:
Unilever
Calvé, Robijn, Iglo, Knorr, Mora, Dove en Unox; er zijn maar weinig mensen die deze merken niet gebruiken of op zijn minst kennen. Ze hebben alle één ding met elkaar gemeen: ze worden allemaal op de markt gebracht door Unilever. Lees hier meer over het bedrijf dat niet alleen producten maar vooral merken verkoopt.

Stichting Reclame Code Commissie
De Reclame Code Commissie is een Commissie die beoordeelt of adverteerders en anderen die verantwoordelijk zijn voor het maken van reclame, zich aan de Reclame Code hebben gehouden.

Kamer van Koophandel
De kamers van koophandel hebben als doel de economische belangen van handel, industrie, ambacht en dienstverlening te bevorderen. Dit doen zij onder andere door het geven van voorlichting aan startende en bestaande ondernemingen. Op de website vind je dan ook onder andere informatie over alles wat met merken en wetgeving te maken heeft.

Tijdschrift voor Marketing
Tijdschrift voor Marketing is hét vakblad op het gebied van marketing en verschijnt maandelijks. Er is volop aandacht voor onderwerpen als praktijkcases, trends, statistieken en merken. Veel van deze informatie is ook terug te vinden op www.marketing-online.nl.
Principes van marketing
Philip Kotler is dé goeroe op het gebied van marketing. Op een overzichtelijke en niet al te lastige manier beschrijft hij in dit boek de basisprincipes van marketing.

Marketing voor dummies
Dit boek (geschreven door Alexander Hiam) is bedoeld voor iedereen die nog niets van marketing weet. Helder worden de vier P’s van marketing behandeld en het boek kan je helpen bij het ontwikkelen van een marketingcampagne.

Dit werkstukpakket werd geschreven door Lesley Zandvliet.