Beschrijving van het thema:
Een goede manager ben je niet zomaar. Om dat te worden, heb je een soort mix nodig van kennis, vaardigheden, karakter, mentaliteit en ervaring.  Ten tijde van economische groei en bloei kon het niet op, managementfuncties schoten als paddestoelen uit de grond. Als het minder goed gaat met de economie, moeten de managers, aan wie successen zijn toegeschreven, het ontgelden. Is deze kritiek terecht en zo ja, waarom en wat is daaraan te doen? Hele interessante vragen! Zeker is in elk geval dat alle organisaties, van welke soort dan ook, niet kunnen bestaan zonder mensen die risico’s, initiatief en verantwoordelijkheid durven nemen en die anderen op een goede manier leiding geven. Managers dus.

Interessante vragen:

 • Is manager nu echt ‘een baan zonder werk’?
 • Waarom zijn managers nu eigenlijk nodig?
 • Is management op zich een garantie voor succesvol resultaat?
 • Is kwaliteit van management te meten en zo ja, hoe?
 • Waarom zou een manager goed moeten kunnen organiseren?
 • Wat zijn recente ontwikkelingen op managementgebied?
 • Veel managers maken de handen niet vuil en verdienen toch heel veel geld. Waarom is dat toch?
 • Is een manager altijd een leider?

Voorbeelden van probleemstellingen:

 • Wat zijn de dagelijkse problemen of complicaties waar managers mee te maken krijgen?
 • Welke mogelijkheden (tools) hebben managers om echt aan efficiëntie en prestatieverbetering te werken?
 • In hoeverre krijgt een manager te maken met zaken als IQ, EQ, competenties en teamrollen?
 • Management en organisatie zijn hele abstracte begrippen; niet tastbaar. Hoe is resultaat van management of organisatie tastbaar of meetbaar te maken?
 • In hoeverre zijn uitspraken van Pim Fortuyn over inefficiëntie, logheid en zelfverrijking van managers waarheid?

Voorbeelden van onderzoeksactiviteiten:

 • Interview een Facility Manager, Human Resource Manager of een teamleider over hoe ze met ‘hun’ personeel en ‘hun’ problemen omgaan.
 • Bezoek eens een bedrijvenbeurs.
 • Loop een dagje mee op de Haagse Hogeschool bij de opleiding Facility Management.
 • Doe een onderzoek naar de verschillen, maar ook de relaties tussen het menselijk IQ en het EQ en de rol die dit kan spelen in organisaties.
 • Vergelijk de organisatiestructuur van een overheidsinstelling met die van een organisatie uit het bedrijfsleven en let speciaal op de rol die managers in deze structuur hebben.

Voorbeelden van eindproducten en presentatiemogelijkheden:

 • Zoek voorbeelden van moderne zogeheten ‘managementtools’, zoals zelfsturende teams, werkoverleggen, verleggen van verantwoordelijkheden of beloningen. Let daarbij ook op de mogelijke gevaren die de inzet van deze tools met zich mee kan brengen.
 • Doe een onderzoek naar managementsuccessen en managementmissers bij grote bedrijven.
 • Doe, onder een representatieve groep op school, een onderzoek naar verschillende teamrollen of managementstijlen.
 • Doe een enquête onder de leraren en leraressen. Hoe tevreden zijn zij met de managers, zoals afdelingscoördinatoren, managementteam of Facilitair Manager op school? Wat zijn veel voorkomende klachten en waar worden die door veroorzaakt?

Toelichting vakken:
Efficiëntie is voor veel managers een hoofddoel. Efficiëntie en economie zijn afhankelijk van elkaar. Efficiëntie zorgt voor betere economische resultaten; efficiënter werken vereist begrip van economie.
De economie is afhankelijk van maatschappelijke ontwikkelingen, kijk bijvoorbeeld naar de impact van 11 september 2001 op de economie. Daarnaast zijn begrippen als waarden en normen in de maatschappij van enorm belang voor het succes van organisaties. Alle organisaties hebben een bepaalde maatschappelijke verantwoordelijkheid, of ze dat nou willen of niet. Dit vak kun je dus benutten om eens een kijkje te nemen in de Nederlandse maatschappij.
Om meer te weten te komen over management, is het belangrijk je eerst eens te verdiepen in wat management nou eigenlijk inhoud. De link met Management en Organisatie spreekt eigenlijk voor zich.

Nog meer tips:

 • Bezoek eens een management of carrièrebeurs in bijvoorbeeld de Jaarbeurs van Utrecht.
 • Diverse publieke omroepen in Nederland, maar ook de Engelse BBC hebben erg interessante documentaires, die eventueel ook te bestellen zijn.

Bronnen:
Management.pagina
Startpagina voor managementsites. Van hieruit kun je heel breed zoeken naar alle mogelijke managementinformatie.

Mens (m/v) centraal in organisaties homepage
Dit is een site van een projectmanagementbureau en een communicatie-adviesbureau. Het staat boordevol interessante artikelen, wetenswaardigheden, onderzoeksresultaten en nieuwe links.

Teamrol managementsite
Op deze site worden de teamrollen van dr. Meredith Belbin, een theorie met bijbehorende test die erg vaak toegepast wordt, duidelijk uiteengezet en verklaard. Deze theorie vormt voor veel organisaties de basis voor nieuwe werkwijzen en managementstijlen.
 
Managers online
Op deze site kun je de Belbin test, over teamrollen, gratis doen. Er is heldere uitleg bij en er zijn veel links naar artikelen, andere sites en informatie. Je kunt op deze site ook een managementstijltest doen.

EQ, You, School, Family, Work
Site van Six Seconds, een Amerikaanse onderzoeksorganisatie op het gebied van Emotionele Intelligentie (EQ). Heel veel nuttige links en boeiende artikelen die een duidelijke uitleg geven over de relatie tussen management, succes en EQ. Je kunt via deze organisatie een goede EQ test bestellen, waar wel kosten aan verbonden zijn. De site is geheel in het Engels.

The Lime Tree
Deze site gaat over een van de nieuwste managementtools op het gebied van conflicthantering. Dit is natuurlijk een onderwerp waar veel managers mee te maken krijgen. De techniek die deze organisatie hanteert heet Mediation en is inmiddels ook succesvol toegepast in Nederland.

Uitstel is afstel: emotionele intelligentie en uitstelgedrag
In dit artikel beschrijft drs I. Spee van KPC-groep het verband tussen het uitstellen van werk en het menselijk EQ. Interessant artikel dat nog wel eens het een en ander kan verklaren, want het schijnt onder studenten een nogal wijdverbreid fenomeen te zijn…
I. Spee, uitstel is afstel: emotionele intelligentie en uitstelgedrag, Tijdschrift voor leerlingbegeleiding, jaargang 28, nummer 1

Aan de slag met teamcoaching
In dit boek geeft M. Lingsma 1001 tips en richtlijnen voor effectieve teambegeleiding. Hij schreef samen met collega-auteur ook het vervolg “En nu echt aan de slag”, met aanvullende informatie. Beide werken geven een prima inzicht in wat er speelt en welke methoden voor effectief management recent veel gehanteerd worden.
M. Lingsma, ‘Aan de slag met teamcoaching’, uitgeverij H. Nelissen, 2001, Isbn: 9024414431.

Intervisie bij werkproblemen: procesmatig en taakgericht problemen oplossen
J. Hendriksen geeft in dit boek richtlijnen voor het slim en doelgericht oplossen van allerhande, vaak onbesproken maar toch belangrijke problemen waar organisaties mee te maken krijgen. Dit zou een soort ‘handboek voor managers’ kunnen zijn!
J. Hendriksen, ‘Intervisie bij werkproblemen: procesmatig en taakgericht problemen oplossen’, uitgeverij H. Nelissen, 1998, Isbn: 9024414458x.

Weg met de manager! Ze doen weinig en we hebben er te veel
In dit artikel van Auke Hulst wordt heel kritisch naar de rol van de manager in het bedrijfsleven gekeken. Goed geschreven en inhoudelijk onderbouwd artikel dat de keerzijde van de medaille wel erg duidelijk aan de kaak stelt.
Auke Hulst, ‘Weg met de manager’, ON Magazine, 6e jaargang, februari 2002

HR Strategies for Service Excellence
Conrad Lashley is een vooraanstaand onderzoeker en wetenschapper op het gebied van Empowerment, een vaak toegepaste managementtool die gericht is op het motiveren van personeel. In dit boek beschrijft hij zijn bevindingen en geeft hij prachtige voorbeelden. Van Lashley zijn meer werken over hetzelfde onderwerp te vinden. Dit boek is geheel in het engels.

Dit werkstukpakket werd geschreven door Tim de Vos