Beschrijving van het thema:
Komt er nu wel of niet een nieuwe luchthaven in de Noordzee? Of wordt het nieuwe Schiphol in 2030 aangelegd op het dak van het inmiddels volledig overkoepelde Rotterdam? De luchtvaartmaatschappijen, de milieubeweging, bewonersverenigingen, politici, burgers en niet in de laatste plaats economen, volgen nauwgezet de discussie rond de uitbreiding van Schiphol. In de luchtvaart valt veel geld te verdienen. Maar een vliegtuig de lucht in sturen is ook verschrikkelijk duur. Een half leeg vliegtuig kost een luchtvaartmaatschappij dus veel geld. Daarom spelen er in de luchtvaart hele interessante bedrijfseconomische problemen rond winstmaximalisatie. Maar ook algemene economische problemen, zoals de vragen rond de uitbreiding van Schiphol, leveren interessante stof op voor een profielwerkstuk.

Interessante vragen:

 • Hoe zorgt de KLM ervoor dat reizigers ervoor kiezen met hun maatschappij te vliegen? En dat ze de volgende keer weer de KLM kiezen?
 • En hoe zorgt de KLM ervoor dat sommige mensen ‘vaste’ klant worden – wat zijn voor hun de voordelen?
 • Hoe werkt de bedrijfsvoering van een luchtvaartmaatschappij eigenlijk?
 • Waarom zijn bijvoorbeeld last-minute tickets goedkoper?
 • En wat is het belang van een luchtvaartmaatschappij bij de groei van Schiphol?
 • Wat zijn de werkgelegenheidseffecten van een uitbreiding?
 • En welke bijdrage levert de groei van Schiphol aan de Nederlandse economie?
 • Rechtvaardigt deze bijdrage de kosten van een eiland in de Noordzee en de schade die meer vluchten toebrengen aan het milieu?

Voorbeelden van probleemstellingen:

 • Welke maatregelen nemen luchtvaartmaatschappijen om hun vliegtuigen zo vol mogelijk te krijgen en werken deze maatregelen?
 • Wat zijn de verwachte effecten van de uitbreiding van Schiphol op de werkgelegenheid in de regio rond Schiphol?
 • Welke problemen zijn er bij de uitbreiding van Schiphol en welke oplossingen worden er voor deze problemen aangedragen?
 • Welke kosten-batenanalyse ligt ten grondslag aan het Frequent Flyer Program van de KLM?

Voorbeelden van onderzoeksactiviteiten:

 • Een analyse van de bedrijfseconomische technieken achter het Frequent Flyer Program van de KLM.
 • Een interview met een manager van het reisbureau over de bedrijfseconomische strategie die wordt gevolgd bij het verkopen van vliegreizen.
 • Een onderzoek naar de strijdpunten en argumenten in de discussie tussen de milieubeweging en Schiphol.
 • Een onderzoekje naar de beweegredenen van nieuwe bedrijven om zich rond Schiphol te vestigen, om zo zicht te krijgen op de werkgelegenheidseffecten van de uitbreiding van Schiphol.

Voorbeelden van eindproducten en presentatiemogelijkheden:

 • Een bedrijfseconomisch adviesrapport over de beste strategie bij het verkopen van vliegreizen.
 • Een discussie in de klas waarbij de ene helft van de klas de milieubeweging speelt en de andere helft managers van Schiphol.
 • Voor een presentatie van je werkstuk voor de klas kan een uitgebreide landkaart van het gebied rond Schiphol goed van pas komen.

Toelichting vakken:
Maatschappelijke discussies waarin economische belangen tegen milieubelangen worden afgewogen, zoals de Schipholdiscussie, hebben natuurlijk een sterke binding met het vak maatschappijleer. Als het gaat om het inrichten van een groot gebied, zoals de regio rond Schiphol, kom je op het terrein van de aardrijkskunde.

Nog meer tips:
Voor adressen van nieuwe bedrijven in de regio rond Schiphol kun je terecht bij de Kamer van Koophandel in Hoofddorp. De homepage van de KLM kan je ook helpen aan nuttige informatie.

Bronnen:
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Hier is informatie te vinden over het Nederlandse luchtvaartbeleid, veiligheid en consequenties voor het milieu. De informatie is overzichtelijk weergegeven.

Schiphol
Op deze pagina kun je zeer veel informatie vinden over luchthaven Schiphol; feiten en cijfers maar ook informatie over de strategie van Schiphol en het milieu!

Dossier Schiphol
Dit is de titel van een artikel dat Jelle van der Meer heeft geschreven in De Groene Amsterdammer, een blad (en een artikel) waarin vooral de economische motieven van het regeringsbeleid kritisch worden beoordeeld. Je kunt de argumenten goed gebruiken om je eigen betoog te onderbouwen.

Alles over Schiphol
Informatie mbt het luchtverkeer op Schiphol, en aanverwante zaken.

Krantenartikel over vliegtaks

Dit werkstukpakket is gemaakt door Gerke Witteveen.