Beschrijving van het thema:
Mensen lopen, fietsen, rijden, varen en vliegen. Zij maken telkens opnieuw een keuze uit het grote aanbod van mogelijkheden. Aan het begin van de 21e eeuw zijn we mobieler dan ooit: we willen vaker reizen en verder weg, en we willen ook allerlei producten uit verre landen, maar ook die moeten dan naar Nederland vervoerd worden. Naast de grote voordelen van mobiliteit zijn er ook nadelen. Mobiliteit en transport hebben grote invloed op veiligheid en leefbaarheid: auto-ongelukken moeten worden tegengegaan door stoplichten en goede wegen, maar overal wegen aanleggen maakt het landschap wel vol. Bovendien moeten Nederlanders belasting betalen voor de aanleg van deze wegen. Bij de afweging tussen de voor- en nadelen moet de minister rekening houden met het welzijn van alle Nederlanders. De aanleg van meer wegen zal het leefgenot niet vergroten, maar de files wekken juist ook weer ergernis op. Tegelijkertijd wordt de economie beperkt in haar groei, doordat vrachtwagens lang in de file staan, en producten niet overal op tijd naar toe kunnen worden gebracht. Dit kost bedrijven veel geld.
Uitbreiding van mogelijkheden in de mobiliteit is dus een taak die op het bord van de overheid ligt, maar wie moet hiervoor gaan betalen?

Interessante vragen:

 • Mobimiles, carpoolen, Betuwelijn: wat biedt de oplossing?
 • Zou je zelf willen betalen om minder in de file te staan?
 • Kan de Nederlandse economie nog groeien met alle overvolle wegen?

Voorbeelden van probleemstellingen:

 • Tijd is geld: wat zijn de kosten die gemaakt worden door files?
 • Wat zijn de voor- en nadelen van rekeningrijden en Mobimiles?
 • Wat is het effect van het vervoersprobleem op de groei van de Nederlandse economie?
 • Wat zijn de externe kosten van files? Dit zijn kosten die veroorzaakt worden door milieu- en horizonvervuiling.
 • Welke alternatieven zijn er voor vervoer over de weg van personen en goederen?
 • Welke theorieën bestaan er over het oplossen van files?

Voorbeelden van onderzoeksactiviteiten:

 • Interview iemand van de ANWB, bijv. de woordvoerder voor het personenverkeer.
 • Lees het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (NVVP). Dit kun je vinden op de site van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (zie documentatie).
 • Houd een enquête onder mensen in je omgeving die vaak, bijvoorbeeld voor hun werk, moeten reizen en last hebben van files.
 • Interview iemand van het Ministerie van Economische Zaken. Ministeries zijn over het algemeen bereidwillig mee te helpen aan interviews en onderzoeken van scholieren en studenten.

Voorbeelden van eindproducten en presentatiemogelijkheden:

 • Speel een rollenspel met je klasgenoten waarin de ANWB, het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en de weggebruiker (persoon of bedrijf) met elkaar in discussie gaan.
 • Houd een presentatie over je bevindingen met betrekking tot rekeningrijden en probeer hierbij een klassikale discussie op gang te brengen.
 • Schrijf een pleidooi waarin je de voor- en nadelen van rekeningrijden tegenover elkaar zet.

Nog meer tips:

 • Bekijk het probleem niet alleen vanuit de ogen van de overheid maar ook vanuit de ogen van het individu.
 • Laat je fantasie de vrije loop op zoek naar alternatief vervoer.

Economie en Transport
“Economie en Transport” is een boek van Jaap de Wit en Henk van Gent. Dit boek gaat over prijzen van het openbaar vervoer, de kosten van het aanleggen van wegen, en over bedrijven die zich bezig houden met transport. Het beschrijft economische theorieën over vraag en aanbod in vervoer en vertelt over het overheidsbeleid.

Soort bron: Wetenschappelijk
Bruikbaarheid: Interessante dingen uit te halen
Niveau: Behoorlijk zware tekst
Waar vind ik deze titel? In grote of gespecialiseerde bibliotheken

Bronnen:
ANWB
Informatie over personenverkeer, contact opnemen voor interview.

TNO
Allerlei onderzoeken op gebied van verkeer. Gebruik de zoekfunctie of kijk bij het kerngebied Transport en Logistiek.

Ministerie van Economische Zaken
Allerlei informatie over het vervoersprobleem en ruimtelijke ordening, waar moet een bedrijf zich vestigen? Gebruik de zoekfunctie en zoek op je eigen onderwerp.

Centraal Bureau voor de Statistiek
Allerlei informatie en onderzoek op het gebied van verkeer, bijvoorbeeld rekeningrijden. Gebruik de zoekfunctie om documenten te krijgen: zoek op je onderwerp.

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Allerlei informatie over het beleid van de overheid. Gebruik de zoekfunctie en typ onderwerpen als “fileprobleem”, “rekeningrijden”, “openbaar vervoer” in, of wat je wilt weten.
Verkeers- en Vervoersplan
“Van A naar Beter” is het beleid dat de komende tijd gevoerd gaat worden.

Dit werkstukpakket is geschreven door Marieke van Herwerden en Marije Schaafsma.