Beschrijving van het thema:
Digitale informatie is informatie die in digitale vorm is opgeslagen en alleen met behulp van computer hard- en software kan worden gemaakt, verspreid en geraadpleegd. De toename van diverse electronische media heeft er toe geleid dat er diverse projecten zijn gestart om informatieverlenende organisaties, zoals bibliotheken, uitgeverijen en zelfs het onderwijs, digitaal te maken. Zo is in 2001 de Digitale Universiteit gestart, een samenwerkingsverband tussen diverse hogescholen en universiteiten.
Er zijn verschillende media om digitale informatie beschikbaar te stellen. Eén daarvan is het e-book. Om een oordeel te kunnen geven over het e-book moet je eerst weten welke mogelijkheden er zijn om een e-book te gebruiken. Zowel het Internet als een bezoek aan een bibliotheek of een uitgeverij kan je hier meer over vertellen. Een bezoek is daarnaast ook handig om te vragen wat de ervaringen zijn met het e-book.
Misschien kan jij je school een advies geven om electronische lesboeken te gebruiken!

Interessante vragen
:

 • Waarom is digitalisering eigenlijk zo in opkomst?
 • Zijn boeken al digitaal verkrijgbaar?
 • Zijn er digitale bibliotheken /uitgeverijen en hoe werken deze?
 • Wat voor een effect heeft digitale informatie op de papieren informatie?
 • Zal het papieren boek inderdaad verdwijnen?

Voorbeelden van probleemstellingen:

 • Wat zijn de voor- en nadelen van het e-book ten opzichte van het papieren boek?
 • Wat voor economische gevolgen zijn er verbonden aan het gebruik van e-books in plaats van papieren boeken?
 • Welke mogelijkheden zijn er voor jouw school om digitaal les te gaan geven?
 • Zal het gebruik van het e-book, een negatief of positief effect hebben op uitgeverijen?

Voorbeelden van onderzoeksactiviteiten:

 • Bezoek je toekomstige hogeschool- of universiteitsbibliotheek en interview een medewerker over digitale informatie die zij de studenten aanbieden.
 • Houd onder je medestudenten en docenten een enquête over het gebruik van het internet, cd-roms en e-books.
 • Doe een literatuuronderzoek om de kosten vast te stellen die zijn verbonden aan het gebruik van e-books.
 • Loop een dag mee met de opleiding Informatievoorziening en -dienstverlening van de Haagse Hogeschool.

Voorbeelden van eindproducten en presentatiemogelijkheden:

 • Plaats je werkstuk op het Internet en geef het internetadres aan je docent.
 • Presenteer je bevindingen met Microsof t Powerpoint.
 • Maak een adviesrapport over digitaal lesgeven op jouw school

Toelichting vakken:
Het gebruik en ontwerp van een e-book omvat natuurlijk veel techniek, maar ook de  vakken zijn van belang. Met jouw inzicht in het vak maatschappijleer kun je namelijk de voordelen en/of nadelen van het e-book formuleren, waarbij je het belang van de gebruikers in het oog houdt. Daarnaast heb je economisch en wiskundig inzicht nodig om de economische gevolgen vast te stellen die zijn verbonden aan het gebruik ervan.

Bronnen:
Het digitale boek of E-Book
Een inleiding op e-books door Jan de Waal van de digitale bibliotheek. Aan bod komen de technieken die worden gebruikt en de voor- en nadelen aan e-books.
Waal, J. de, Het digitale boek of E-Book, Oss, 2001.

De oorlog om het electronische boek
Een beschouwend artikel over het gebruik van electronische boeken. Aan bod komen de uitgeverijen van e-books in Amerika, Nederland en België.
Haes, L. de, De oorlog om het electronische boek, Antwerpen, 2000.

eBook.nl electronische boeken in het Nederlands
Een internetsite met algemene informatie over e-books en daarnaast ook recente ontwikkelingen rond e-books.
E-publishing, eBook.nl, Amsterdam, 2002

Stiekem lezen
Een beschouwend artikel over de opkomst van het electronische boek en de eisen omtrent het gebruik hiervan.

Onlibri
Download gratis boeken

Studentensupport

Dit werkstukpakket werd geschreven door Muzafferah Ahmad